Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar kring inkomstförsäkringen.

Frågor och svar

Om jag arbetar utomlands vad gäller då?

Både a-kassa och inkomstförsäkring kan fortsätta gälla för dig som arbetar utomlands, så länge du uppfyller villkoren för detta. Kontakta Akademikernas a-kassa för mer information rörande villkor för utlandsarbete.

Måste jag meddela Akavia min inkomst för att få rätt ersättning?

Du behöver endast informera om ändrad inkomst i det fall att du har tecknat tilläggsförsäkring för din inkomstförsäkring (TID/LÖN).
Uppdatering av lön meddelar du direkt till Folksam via formulär, mail eller telefon. Du hittar kontaktuppgifter här

Vilka villkor gäller för ersättning av inkomstförsäkringen?

För att kunna söka ersättning från inkomstförsäkringen krävs medlemskap i både Akademikernas a-kassa samt Akavia under de senaste tolv månaderna.
Om du har omfattats av ett annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i Akavia i tolv månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet.

Villkoren i korthet:

  • Försäkringen ingår för samtliga av Akavias yrkesverksamma medlemmar fram till månadsskiftet innan du fyller 65 år.
  • Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som a-kassan tillämpar.
  • Obs! Vid arbetslöshet måste du påbörja en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa efter inträdet i Akavia. Perioden måste inledas med karensdagar för att man ska kunna beviljas ersättning från inkomstförsäkringen. Om du fortsätter i en ersättningsperiod som du har påbörjat i ett annat förbunds inkomstförsäkring kan du inte beviljas ersättning från vår inkomstförsäkring.
  • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörjat en ny a-kasseperiod med karensdagar för att ersättning ska utbetalas.

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

Om du är yrkesverksam medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa har du automatiskt en inkomstförsäkring. Du betalar alltså inget extra för den.

Om man inte är medlem i ett fackförbund finns det försäkringsbolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar, men dessa är relativt dyra i jämförelse (och har i regel sämre villkor). 

Hur återkvalificerar jag mig för en ny ersättningsperiod?

För en prövning av en ny ersättningsperiod i inkomstförsäkringen måste du:

  • Utföra sammanhängande förvärvsarbete i minst 12 månader (minst 80 timmar per månad) och under denna tid inte erhålla arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.
  • Beviljas en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa.

Vad innebär överhoppningsbar tid?

För att vara ersättningsberättigad från inkomstförsäkringen måste du under en ramtid på 18 månader innan arbetslöshetens inträde ha förvärvsarbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader. Ramtiden kan förlängas om du varit sjuk, vårdat barn, haft föräldrapenning eller studerat.

Om jag säger upp mig själv, vad gäller då?

Om du avslutar din anställning på egen begäran får du normalt ingen ersättning genom inkomstförsäkringen. I vissa fall där Akademikernas a-kassa anser att du har godtagbart skäl för att säga upp dig kan ersättning från inkomstförsäkringen ändå betalas ut.

Även om du inte har rätt till inkomstförsäkring kan du vid egen uppsägning få ersättning från Akademikernas a-kassa. Ersättningen betalas ut efter en avstängning på 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar nio veckor.

Hur mycket ersättning kan jag få från en inkomstförsäkring?

Hur hög ersättning du kan få beror på vilken inkomstförsäkring du har samt hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. 
Inkomstförsäkringen ersätter som högst upp till 80 procent av din tidigare lön. 

Har du en månadslön på 33 000 kronor eller mindre så täcker ersättningen från a-kassan redan 80 procent av din lön. Men om du tjänar mer än så behöver du en inkomstförsäkring för att få ut ett större belopp.

En enkel princip att utgå ifrån är att ju högre din lön är desto mer tjänar du på en inkomstförsäkring.

Bli medlem

AKAVIA ÄR FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR- ELLER STUDERAR TILL EKONOM, JURIST, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE ELLER KOMMUNIKATÖR.