6 saker att tänka på innan du skriver på

Det är mycket som du ska tänka på innan du skriver på anställningsavtalet. Här har vi samlat tips att tänka på innan du signerar.

Tips innan du skriver på

För att undvika missförstånd och eventuella tvister om dina anställningsvillkor bör du alltid ha ett skriftligt anställningsavtal som är undertecknat av både dig och arbetsgivaren innan du börjar din anställning.

Skulle det bli en tvist mellan dig och arbetsgivaren bör den avgöras av allmän domstol (tingsrätt eller Arbetsdomstolen). Avtal om att tvister ska avgöras av skiljemän bör därför undvikas.

1. Kolla om det finns ett kollektivavtal

Bara en liten del av det du tar för givet på en arbetsplats styrs av lagar, till exempel att alla har fem veckors semester per år. Men mycket regleras i kollektivavtal, som exempelvis rätten till tjänstepension, lönerevision och övertidsersättning. Kollektivavtalen förhandlas fram mellan fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer, men det finns inget krav för en arbetsgivare att ansluta sig till ett kollektivavtal. Fördelen med att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal är att du automatiskt får ett grundpaket med villkor som du inte behöver förhandla fram själv. Det första du bör göra är därför att fråga din nya arbetsgivare om de har ett kollektivavtal.  

2. Se upp för konkurrensklausuler

Idag är det vanligt med så kallade konkurrensklausuler i anställningsavtal inom vissa branscher. En sådan bestämmelse innebär att du under en viss tid (allt mellan 3-24 månader) efter att anställningen eller uppdraget tar slut, inte får jobba för en konkurrent eller själv starta en konkurrerande verksamhet. Vi rekommenderar så korta tider som möjligt, diskutera ersättning för klausulen (betalning från den tidigare arbetsgivaren under tid som du inte får arbeta med konkurrerande verksamhet) eller helst få bort den helt och hållet. Detta eftersom du riskerar framtida möjligheter till anställning.

3. Se upp för skadeståndsklausuler

Det blir allt vanligare att arbetsgivare som inte har kollektivavtal vill ha regler i anställningsavtalet som innebär att du ska betala ett i förväg bestämt belopp (till exempel kallat vite eller schablonbelopp) om arbetsgivaren anser att du brutit mot avtalet eller gjort andra fel. Vi avråder bestämt från att gå med på sådana villkor. De gör att arbetsgivaren får ett onödigt övertag vid en eventuell tvist.

4. Fundera på om du är nöjd med villkoren

Vad många inte vet är att du faktiskt kan förhandla om innehållet i ditt anställningsavtal innan du skriver på. Vilka delar som är förhandlingsbara beror delvis på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är dock viktigt att både du och din chef hittar en överenskommelse som båda är nöjda med. Kom ihåg att lönen inte är allt. Om du inte är nöjd med lönen du blivit erbjuden kan du i stället föreslå extra förmåner som till exempel extra semesterdagar, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag eller rikskort. Läs mer om enskilda överenskommelser.

5. Stressa inte

Många tror att man måste skriva under avtalet direkt när man fått det, ofta under sittande möte. Vi avråder dig dock från det eftersom avtalet är bindande för bägge parter. Om du inte är uppmärksam riskerar du att bli bunden av dåliga eller orimliga villkor som är svåra att förhandla bort. Vår rekommendation är att du tar hem avtalet och läser igenom det ordentligt. Om det är något som du inte förstår ska du vända dig till din blivande chef.

6. Ta hjälp av en Specialist

Känns det krångligt? Du är inte ensam. Även en person som är van att hantera anställningsavtal kan ha mycket att vinna på att bolla avtalsförslaget med en specialist. Om du inte har tidigare erfarenhet är vårt råd att du låter en av våra erfarna förhandlare gå igenom avtalet. Som yrkesverksam medlem i Akavia granskar vi ditt avtal och ger dig personlig rådgivning i andra frågor som rör din anställning.

Kontakta rådgivningen