Årets löneenkät är här

Logga in och svara

6 saker att tänka på innan du skriver på

Det är mycket som du ska tänka på innan du skriver på anställningsavtalet. Här har vi samlat tips att tänka på innan du signerar.

)

Tips innan du skriver på

För att undvika missförstånd och eventuella tvister om dina anställningsvillkor bör du alltid ha ett skriftligt anställningsavtal. Det ska vara undertecknat av både dig och arbetsgivaren och bör skrivas på av er båda innan du börjar din anställning.

1. Kolla om det finns ett kollektivavtal

En del av det du tar för givet på en arbetsplats styrs i Sverige av lagar, till exempel att alla har fem veckors semester per år. Men mycket regleras i de så kallade kollektivavtalen, som exempelvis rätten till tjänstepension, lönerevision och övertidsersättning. Kollektivavtalen förhandlas fram mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, men det finns inget krav för en arbetsgivare att ansluta sig till ett kollektivavtal. Fördelen med att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal är att du automatiskt får ett grundpaket med förmåner som du inte behöver förhandla fram själv. Det första du bör göra är därför att fråga din nya arbetsgivare om de har ett kollektivavtal.  

2. Kräv ett skriftligt anställningsavtal

Det finns inga krav på arbetsgivare att tillhandahålla skriftliga anställningsavtal. Lagen säger endast att du inom en månad ska få skriftlig information om anställningsvillkoren. Muntligt avtal gäller, men om ni är oense står ord mot ord och det kan bli väldigt svårt för dig att bevisa hur er uppgörelse såg ut. Därför rekommenderar vi att du aldrig påbörjar en anställning utan ett skriftligt avtal undertecknat av båda parter. 

3. Se upp för konkurrensklausuler

Idag är det vanligt med så kallade konkurrensklausuler i anställningsavtal inom vissa branscher. En konkurrensklausul är en bestämmelse i anställningsavtalet som säger att du under en viss tid (allt mellan 3-24 månader) efter att anställningen eller uppdraget tar slut, inte får jobba för en konkurrent eller själv starta ett konkurrerande bolag. Vi rekommenderar dig att, om möjligt korta tiden du har ett konkurrensförbud, diskutera ersättning för klausulen eller helst få bort den helt och hållet. Detta eftersom du riskerar framtida möjligheter till anställning samt i värsta fall vite.  

4. Fundera på om du är nöjd med villkoren

Vad många inte vet är att du faktiskt kan förhandla om innehållet i ditt anställningsavtal innan du skriver på. Det handlar främst om förmåner som du som anställd får ta del av. Vilka delar som är förhandlingsbara beror delvis på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är dock viktigt att både du och din chef hittar en överenskommelse som båda är nöjda med. Kom ihåg att lönen inte är allt. Om du inte är nöjd med lönen du blivit erbjuden kanske arbetsgivaren kan kompensera dig genom extra förmåner som till exempel extra semesterdagar, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag eller rikskort. Läs mer om enskilda överenskommelser.

5. Stressa inte

Många tror att man måste skriva under avtalet direkt när man fått det, ofta under sittande möte. Vi avråder dig dock från det eftersom avtalet är bindande för bägge parter. Om du inte är uppmärksam riskerar du att dras med villkor som i värsta fall kan visa sig vara orimliga och dessutom väldigt svåra att förhandla bort. Vår rekommendation är att du tar hem avtalet och läser igenom det ordentligt. Om det är något som du inte förstår ska du vända dig till din blivande chef.

6. Ta hjälp av en expert

Känns det krångligt? Du är inte ensam. Även en person som är van att hantera anställningsavtal kan ha mycket att vinna på att bolla avtalsförslaget med en expert. Om du inte har tidigare erfarenhet är vårt råd att du låter en av våra experter på arbetsrätt gå igenom avtalet. Som yrkesverksam medlem i Akavia granskar vi ditt avtal och ger dig personlig rådgivning i andra frågor som rör din anställning.

Kontakta rådgivningen

Bli studentmedlem kostnadsfritt

AKAVIA ÄR FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR- ELLER STUDERAR TILL EKONOM, JURIST, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE ELLER KOMMUNIKATÖR.