Bisyssla

En bisyssla är en sysselsättning som en anställd har vid sidan av sitt ordinarie uppdrag. Det gäller även om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.

Regler för bisyssla inom olika sektorer

En bisyssla är en sysselsättning som en anställd har vid sidan av sitt ordinarie uppdrag. Som bisyssla räknas bland annat annan anställning, styrelseuppdrag samt vissa former av ideellt engagemang. Det spelar ingen roll om din bisyssla ger ekonomisk ersättning eller inte.

Bisysslor för dig som är privatanställd

Inom den privata sektorn får en anställd inte utföra arbete eller direkt (eller indirekt) bedriva ekonomisk verksamhet för ett företag som bedriver verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. En bisyssla får inte heller inverka negativt på det ordinarie arbetet. Det är inte ovanligt att rätten att inneha bisyssla också är reglerad i anställningsavtalet. Vissa kollektivavtal reglerar också rätten att inneha en bisyssla. Hör därför alltid efter med din arbetsgivare om du funderar på att utföra ett uppdrag, eller arbeta vid sidan av ditt jobb. Om arbetsgivaren är positiv till din bisyssla, se till att få ett skriftligt godkännande, för att säkra bevisning om detta.

Bisysslor för anställda inom kommun och landsting

Som anställd är man skyldig att lämna uppgifter om arten och omfattningen av en bisyssla. Bisysslan kan förbjudas om den:

  • Påverkar arbetet negativt
  • Påverkar handläggningen av ärenden i arbetet
  • Innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens
  • Är förtroendeskadlig

Inom kommun och landsting räknas i princip inte förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer som bisyssla. Är bisysslan förtroendeskadlig kan dock arbetsgivaren begära att den anställde ska upphöra med den. Det kan röra sig om uppdrag som kan leda till att kravet på opartiskhet och den offentliga verksamhetens integritet inte kan upprätthållas på annat sätt.

Bisysslor för dig som är statligt anställd

Bisysslor får inte vara förtroendeskadliga, arbetsskadliga eller rubba allmänhetens förtroende för myndighetens opartiskhet och verksamhet. De får inte heller konkurrera med verksamheten.

Din arbetsgivare kan bestämma att du, helt eller delvis, måste upphöra med din bisyssla om det inverkar på det arbete som du är anställd för att göra. Arbetsgivaren får även begära in uppgifter om bisysslan om det finns skäl till att tro att din bisyssla påverkar ditt arbete negativt eller om bisysslan kan rubba förtroendet för myndighetens opartiskhet.  

Vissa statligt anställda, exempelvis domare och chefer som lyder under regeringen, är skyldiga att självmant anmäla bisysslor.

Anställda på en myndighet som bedriver en affärs- eller uppdragsverksamhet får inte ta ett annat arbete (eller uppdrag) hos en arbetsgivare som bedriver verksamhet inom samma område utan medgivande. Ett sådant medgivande bör alltid vara skriftligt.