Hur påverkas egenföretagare av covid-19?

Många organisationer påverkas av det nya coronaviruset - inte minst egenföretagare. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och vilket stöd Akavia kan ge dig.

Egenföretagare

För dig som företagare har vi har samlat relevant information kopplat till corona-krisen här.

A-kassa

Ersättning för egenföretagare

Om du skulle drabbas av arbetslöshet till följd av covid-19 kan även du som är egenföretagare få ersättning från Akademikernas a-kassa. 

Ansök om a-kassa

Inkomstförsäkring

Som medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa omfattas även du som driver eget av vår inkomstförsäkring. För att vara berättigad till inkomstförsäkringen så måste du först beviljas inkomstrelaterad a-kasseersättning. 

Läs mer om inkomstförsäkringen

Sjukförsäkring för egenföretagare

Korttidspermittering

Ekonomiskt stöd

Om du behöver korttidspermittera personal till följd av covid-19, kan du få ekonomiskt stöd. Läs om stödet och ansök hos Tillväxtverket. 

Läs mer hos Tillväxtverket

Skatteinbetalning

Ansök om anstånd

Om du får tillfälliga betalningssvårigheter på grund av omständigheter kopplade till covid-19 kan du ansöka om anstånd att betala skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt hos Skatteverket.

Läs mer hos Skatteverket

Information till dig som egenföretagare från vår samarbetspartner Danske Bank. 

Vanliga juridiska frågor

Mina företagskunder avbokar mitt arbete och vill inte betala något. Vad kan jag göra?

Det finns tyvärr inget enkelt svar. Vad gäller tjänster mellan företag finns det ingen lag som reglerar saken utan man får börja med att titta i det avtal man har med kunden. Står det inget i avtalet om avbokningar kan det vara ett tecken på att kunden inte kan avboka utan måste betala hela kostnaden. Men man måste också ta hänsyn till andra omständigheter. Bland annat bör man se hur avbokningar hanteras i branschen i stort. Och hur parterna sinsemellan har hanterat avbokningar tidigare. Även särskilda omständigheter när man träffade avtalet kan spela roll i detta sammanhang. En brett formulerad force majeure-klausul kan vidare fånga upp situationen, men borde höra till ovanligheterna i den situation vi är i just nu. Se vidare mitt svar på frågan om just detta.

När man pratar med den som avbokar får man ha lite fingertoppskänsla för hur man ska närma sig frågan. Du kan försöka peka på den skada avbokningen innebär för dig. Och att du kan tillhandahålla tjänsten on line. Är det en återkommande kund, eller en kund som kan bli återkommande, kanske man kan sträcka sig lite längre än om det är en tillfällig kund. Och är det en kund med större finansiella muskler än man själv har så kan man ju ta upp värdet för kunden av man finns kvar som leverantör när den svåra situation vi är i nu har blåst över.

Kan jag avboka ett uppdrag jag har åtagit mig för ett företag och hänvisa till force majeure i dessa tider av sjukdom och oro?

Även här måste man titta i sitt avtal. Force majeure-klausuler ser inte alls alltid likadana ut. Generellt kan man säga att det inte är en force majeure-situation i Sverige nu. Oro för att smittas eller smitta ger exempelvis sällan rätt att åberopa force majeure. Man måste dock göra en bedömning i det enskilda fallet och vid den aktuella tidpunkten. Läget kan ändra sig mycket snabbt.

Man får vara kreativ och försöka hitta alternativa sätt eller tidpunkter att leverera som kunden kan gå med på. Att ta en diskussion med kunden om vilka olika möjligheter det finns kan vara ett bra sätt att börja.

Kan jag låta bli att betala hyran och hänvisa till force majeure?

Om man inte betalar hyran riskerar man att ganska omgående bli av med sin hyresrätt och även att bli skadeståndsskyldig mot sin hyresvärd. Och att pengarna har tagit slut är sällan en force majeure-situation. Men igen; man måste läsa sitt kontrakt och se vad det sägs där.

Även i denna situation är det klokt att prata med sin avtalspart, hyresvärden, och försöka komma överens om något som kan hjälpa i situationen. Och alla överenskommelser ska vara skriftliga, eller i vart fall bekräftas skriftligt av båda parter.