Coronaviruset

Coronaviruset påverkar hela samhället och även våra arbetsplatser. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som rör ditt arbete.

FAQ
Korttidsarbete

Vad är korttidsarbete och vad innebär de nya reglerna?

Med korttidsarbete avses att fack och arbetsgivare träffar en överenskommelse om att de anställda under en begränsad period ska gå ned i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris.

Regeringen har föreslagit ett förstärkt statligt stöd för lönekostnader vid korttidsarbete hos arbetsgivare som fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronavirusets spridning. Arbetstagaren kan gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten täcker upp stora delar av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 7 april, men tillämpas redan från den 16 mars.

Länk till checklista

Min arbetsgivare saknar kollektivavtal - vad gäller för mig?

Korttidsarbete hos arbetsgivare utan kollektivavtal är frivilligt. Du bör bara gå med på korttidsarbete om minst 70 procent av dina kollegor också gör det. Om du bestämmer dig för att delta i korttidsarbete gäller följande.

Avtalet om korttidsarbete ska vara skriftligt. Arbetstiden ska minskas med antingen 20, 40 eller 60 procent samtidigt som lönen ska minskas med 4, 6 eller 7,5 procent. Det är viktigt att avtalet följer dessa fasta nivåer för att din sjukpenninggrundande inkomst och ersättning från a-kassan ska skyddas under korttidsarbetet.

Regeringen har (den 14 april) föreslagit ett utökat stöd för korttidsarbete. Det innebär att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli i år ansöka om stöd till 80 procent av arbetstiden. För senaste uppdateringar läs mer hos Tillväxtverket.

Se till att avtalet om korttidsarbete tidsbegränsas till maximalt sex månader. Se också till att du kan säga upp överenskommelsen i förtid om förhållandena skulle ändras. Ta också in ett villkor om att lön och andra ersättningar ska återgå till ordinarie nivå både om arbetsgivaren nekas statligt stöd och om du blir uppsagd eller säger upp dig själv.

En checklista för enskilda avtal om korttidsarbete med statligt stöd finner du här.

Vad händer om min arbetsgivare går i konkurs?

Om din arbetsgivare skulle gå i konkurs kan du ha rätt till statlig lönegaranti. Lönegarantin baserar sig på den lägre lön som du har enligt avtalet om korttidsarbete.

Vilka arbetsgivare kan införa korttidsarbete?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda. Utgångspunkten är att korttidsarbetet ska regleras i kollektivavtal.

Akavia har hittills (23 april) tecknat centrala kollektivavtal om korttidsarbete med Almegaförbunden, Svensk Handel, KFO (Tjänsteföretagen, Industriföretagen, Hyresgästföreningen, Folkrörelse), Svenska Kyrkan samt Fastigo. Det innebär att företag som är medlemmar i någon av dessa arbetsgivarorganisationer kan förhandla med den lokala akademikerföreningen eller med Akavia om att införa korttidsarbete på arbetsplatsen.

Offentlig verksamhet är huvudsakligen undantagen från korttidsarbete. Om stat, region eller kommun bedriver affärsverksamhet i till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening (på ett sätt som är jämförbart med privat verksamhet) så kan den omfattas av korttidsarbete.

På statens område finns nu kollektivavtal om korttidsarbete mellan Saco-S och Arbetsgivarverket beträffande de så kallade frivilliga medlemmarna i Arbetsgivarverket.

På kommunal sektor finns kollektivavtal om korttidsarbete mellan Akavia och Sobona rörande flygplatser, besöksnäring och kulturarv, fastigheter samt trafik. Avtalen gäller endast de verksamheter inom respektive områden som uppfyller kriterierna i lagen.

Saknar arbetsgivaren kollektivavtal så ska 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidspermitteringen. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla arbetstagare.

Vad händer med a-kassa och inkomstförsäkring vid korttidsarbete?

Du som får din arbetstid och lön sänkt vid korttidsarbete med statligt stöd kan inte få a-kassa och inkomstförsäkring för den förlorade inkomsten. Men skulle du bli arbetslös efter att du har deltagit i korttidsarbete med statligt stöd ska A-kassan grundas på den lön och arbetstid som du hade före lönesänkningen. Läs mer hos Akademikernas A-kassa.

Kan egenföretagare få stöd vid korttidsarbete?

Det aktuella (26 mars) regelverket för korttidsarbete omfattar inte rätt till stöd om du är ensamföretagare i företagsformen enskild firma. Du kan dock, om alla andra förutsättningar är uppfyllda, få stöd om du är ägare och enda anställd i någon annan företagsform. 

För senast uppdaterat information läs mer på Tillväxtverkets hemsida

Har du frågor kontakta Tillväxtverket direkt.

FAQ
Ersättning, smitta och vab

När ska jag stanna hemma från jobbet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om symptomen bara är lindriga. Många arbetsgivare följer den rekommendationen och uppmanar anställda med förkylningssymptom att inte komma till jobbet. Fråga därför din arbetsgivare vad som gäller hos er. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 16 mars att personer i Stockholmsregionen som kan arbeta hemifrån bör göra det.

Får jag lön om jag är beordrad att stanna hemma och inte kan arbeta hemifrån?

Ja, men det är viktigt att du meddelar arbetsgivaren att du står till förfogande för att utföra arbete.

Vad händer om jag måste stanna hemma då barnens skola/förskola är stängd?

Regeringen har beslutat (23 april) att föräldrar som behöver vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av verksamheter inom skolområdet ska kunna få tillfällig föräldrapenning (VAB). Förordningen träder i kraft den 25 april 2020 och gäller till och med september 2020. Läs pressmeddelandet från Socialadepartementet.

Vilka ersättningar gäller om jag är smittad eller blir sjuk?

Är du smittad av covid-19 kan du få smittbärarpenning från Försäkringskassan från första dagen. Det kräver ett läkarintyg som visar att du är smittad.

Om du är sjuk betalar arbetsgivaren ut sjuklön de första 14 dagarna precis som vanligt. Regeringen har föreslagit att karensavdraget tillfälligt ska slopas från den 11 mars. Det är ännu inte klart hur ersättningen för den första sjukdagen ska betalas.

Regeringen har också föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg.

Kan min arbetsgivare beordra mig att stanna hemma?

En del arbetsgivare uppmanar nu sina arbetstagare att arbeta hemifrån för att minska smittspridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 16 mars att personer i Stockholmsregionen som kan arbeta hemifrån bör göra det. Distansarbete bygger dock på frivillighet. Arbetsgivaren har ansvar för din arbetsmiljö även när du arbetar hemma. Se till att ha en konstruktiv dialog med din chef om hur ni kan hitta bra lösningar.

Har jag rätt att arbeta hemifrån för att inte riskera att bli smittad?

Nej, du måste komma överens med arbetsgivaren om detta.

FAQ
Inkomstförsäkring och andra förmåner

Vad gäller för inkomstförsäkringen?

Som medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa omfattas du av vår inkomstförsäkring. Den kan ge dig högre arbetslöshetsersättning om skulle förlora jobbet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs förutom medlemskap i Akademikernas a-kassa att du varit medlem i Akavia (tidigare Jusek och Civilekonomerna) i 12 månader.

Vad gäller för a-kassan?

Som medlem i Akademikernas a-kassa är du försäkrad mot förlorad inkomst om du skulle bli arbetslös. Eftersom vår inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap kan du dessutom få högre ersättning om du skulle förlora jobbet.

Även du som är egenföretagare kan gå med i Akademikernas a-kassa.

För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning. Reglerna gäller under 2020. Ersättningen höjs, medlemsvillkoret ändras och karensen slopas.

Läs mer om de tillfälliga reglerna här.

Akademikernas a-kassa.

Har du mer frågor om inkomstförsäkringen?

Vid frågor om din inkomstförsäkring kan kontakta Medlemsservice på medlemsservice@akavia.se eller på telefonnummer 010-303 75 00 (vardagar 9:00-17.00).

Vid frågor om a-kassa hänvisar vi dig direkt till Akademikernas a-kassa. Du når dem via deras webb eller på telefonnummer 08-412 33 00 (vardagar mellan klockan 09:00-16:00). 

Vad gäller för min gruppförsäkring?

 • Om jag blir långtidssjukskriven på grund av covid-19, slipper jag betala premier för min frivilliga gruppförsäkring under tiden?

  Nej, gruppförsäkringen omfattar inte premiebefrielse utan du måste betala för försäkringen för att den ska gälla. Försäkringen gäller i övrigt som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

 • Hur gäller sjukförsäkringen om jag får smittbärarpenning?

  Försäkringen gäller vid beviljad smittbärarpenning på grund av covid-19. Smittbärarpenning jämställs med nedsatt arbetsförmåga enligt villkoren. Läs mer om vad som gäller här.

 • Kan jag få stöd digitalt av min hälsoförsäkring?

  Ja, du kan få stöd genom hälsoförsäkringen vid besvär som kan leda till nedsatt arbetsförmåga till exempel nedstämdhet, värk, stress eller oro. Det gäller oavsett om orsaken beror på arbetssituation, privatlivet eller är kopplat till coronaviruset.

  Du kan få stöd bland annat via telefon eller videosamtal. Det gäller alla tjänster inom hälsoförsäkringen: hälso- och rehabvägledning, psykologsamtal, och yrkeslivsplanering.

 • Kan jag få ersättning genom min sjukförsäkring om jag blir sjuk i covid-19?

  Försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren. Vid längre sjukskrivning, efter 90 dagars karenstid, kan man ofta få ersättning från sin sjukförsäkring.

  Har du blivit smittad av en samhällsfarlig sjukdom, såsom covid-19, kan du under vissa förutsättningar få smittbärarpenning av Försäkringskassan, läs mer om vad som gäller här.

 • Betalas min livförsäkring ut om jag dör på grund av covid-19?

  Ja, försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren. Vid dödsfall betalas försäkringen ut som ett engångsbelopp till din familj eller dina förmånstagare.

 • Kan jag få ersättning genom min trygghetskapitalförsäkring om jag blir långtidssjukskriven på grund av covid-19?

  Ja, försäkringen gäller som vanligt, covid-19 är inte undantaget i försäkringsvillkoren.

FAQ
Semester

Snart är det semester. Kan jag ta ut min semester när jag vill?

Semesterlagen bygger på att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren. Även om du lämnat ditt semesterönskemål innan ett förutbestämt datum är det ändå arbetsgivaren som måste få ihop verksamheten. Bäst förutsättningar för en längre semester har du nu under sommaren. En arbetstagare har rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under sommaren. Men om arbetsgivaren inte får ihop bemanningen så kan arbetsgivaren ha rätt att skjuta på semestern. Det är främst inom kommunal verksamhet som vård och omsorg som detta kan bli aktuellt. 

Om jag blivit korttidspermitterad, har jag då samma semesterrätt?

Om du har blivit permitterad har du fortfarande rätt till 25 semesterdagar. Har du fått en lönesänkning i samband med permittering så får du räkna med en något lägre semesterlön. De kollektivavtal som Akavia träffat inom handel- och tjänsteområdet innebär, enligt vår mening, att semesterlönen ska utgå från ordinarie lön.

Har jag rätt att skjuta upp min semester?

Utgångsläget är att arbetsgivaren ytterst avgör om när det är möjligt att bevilja semester. När det gäller sommarperioden har du rätt till en sammanhängande semester. En beviljad semester kan som huvudregel inte skjutas upp av varken arbetsgivaren eller arbetstagaren. För detta krävs det en överenskommelse. 

 

I undantagsfall kan arbetsgivaren skjuta på semestern om du arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Om arbetsgivaren ändrar på eller avbryter en redan utlagd/beslutad semester för arbetstagaren måste då denne återgå i arbete. I sådana fall ska arbetsgivaren ersätta arbetstagaren för kostnader för till exempel resor som inte kunnat genomföras. Har det saknats fog för att avbryta semestern kan det dessutom utgå ett allmänt skadestånd till arbetstagaren.

Coronaviruset
Läs också

Coronaviruset för egenföretagare

Många organisationer påverkas av det nya coronaviruset - inte minst små- och egenföretagare. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och vilket stöd Akavia kan ge dig.

Läs mer

Coronaviruset för studenter

Coronaviruset påverkar hela samhället och självklart också dig som studerar. Här har vi samlat svar på några av de frågor som gäller just din utbildning och den pågående krisen.

Läs mer

ENSKILDA AVTAL MED STATLIGT STÖD

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att arbetsgivare har möjlighet att teckna korttidsavtal med statligt stöd. Här berättar vi mer om förutsättningarna och vad ett enskilt avtal om korttidsarbete mellan dig och arbetsgivaren bör innehålla. Känner du dig osäker? Kontakta vår rådgivning innan du skriver under.

Läs mer

7 råd när du arbetar hemifrån

Med anledning av covid-19 har många fått en helt ny arbetsmiljö då arbetsplatsen har flyttat hem. Vad är viktigt att tänka på när du arbetar hemma och vad har arbetsgivaren för ansvar?

Läs mer

5 tips om att leda på distans

Den nya situationen med distansarbete ställer nya krav på ledarskapet. Det kan vara svårt för dig som ledare att skapa samma teamkänsla och att ge samma stöd till alla.

Läs mer

Användbara länkar

Här har vi samlat användbara länkar till information kopplat till Coronaviruset, som till exempel den senaste informationen om korttidsarbete, hur korttidsarbete påverkar a-kassa samt andra tillfälliga regler under 2020.

TillväxtverketRiktlinjer från UDFörsäkringskassanFolkhälsomyndighetenAkademikernas a-kassa - KorttidsarbeteAkademikernas a-kassa - Tillfälliga regler

Kontakta oss

VARDAGAR 9:00–13:00

Medlemsservice

010-303 75 00

Rådgivning

010-303 75 00

Tekniska störningar

Just nu arbetar många av våra rådgivare/förhandlare från sina hem. Det innebär att tekniska störningar kan påverka de digitala möten du har med oss. Vi beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra och gör vårt bästa för att du som medlem ska få stöd och svar så skyndsamt som möjligt.