7 råd när du arbetar hemifrån

Med anledning av covid-19 har många fått en helt ny arbetsmiljö då arbetsplatsen har flyttat hem. Vad är viktigt att tänka på när du arbetar hemma och vad har arbetsgivaren för ansvar?

)

Vad ska du tänka på?

Ytterst är det arbetsgivaren som bestämmer om du får arbeta hemifrån. Även om du är rädd för smitta så måste vissa arbetsuppgifter utföras på arbetsplatsen. Det bästa är att ha en dialog med arbetsgivaren så att ni är överens. Det kanske är möjligt att arbeta på distans och åka in till kontoret i undantagsfall. 

Arbetsgivarens ansvarar även för att säkerställa att du har en god arbetsmiljö hemma. Arbetsgivaren måste prata med dig om hur dina förutsättningar ser ut för att arbeta hemifrån och säkra att du har tillgång till alla verktyg som du har behov av, till exempel mobiltelefon och internet.

Dagens exceptionella situation medför att man får försöka hitta konstruktiva lösningar och ha en bra dialog med arbetsgivaren. Vi rekommenderar att man försöker hålla regelbundna avstämningar i arbetsgruppen eller med chefen. Här är ytterligare tips som kan underlätta din arbetsdag på distans.

7 råd när du arbetar hemifrån

1. SEPARAT ARBETSPLATS

Om det är möjligt, gör iordning ett utrymme så att du kan arbeta avskilt. Bor du lite mindre kan du kanske ta en del av ett rum. Om du har svårt att fokusera. Identifiera de saker som gör att du tappar fokus, kanske behöver du beta av dessa och därefter börja arbetsdagen.

2. TA PAUSER

Se till att komma ut varje dag. Du kanske är van att ta en promenad för att ta dig till och från jobbet. Håll fast vid rutinen, trots att du arbetar hemma. Pauserna är bra både för dig och jobbet. Rör och sträck på dig även inomhus mellan arbetspassen. Se även till att ta en riktig lunchrast på en timme där du helt lämnar datorn.

3. LÅNA HEM SKÄRM

Du behöver ha en bra arbetsmiljö även hemma och det är viktigt att se över din arbetsplats. Ett tips är att prata med arbetsgivaren om att låna hem datorskärm, tangentbord och kanske även en skrivbordsstol om hemarbetet blir långvarigt.

4. HÅLL KONTAKT

Håll kontakten med kollegorna. Kanske går det att ta en digital fika och prata om annat.

5. SKAPA TYDLIGHET

Prata i gruppen om hur ni ska arbeta för att säkra en bra arbetsmiljö. Säkerställ till exempel att ni får en jämn arbetsbelastning och tydliggör vilka arbetsuppgifter som måste prioriteras.

6. STÄNG AV NÄR DU ÄR KLAR FÖR DAGEN

Försök att behålla en gräns mellan jobb och privatliv. Berätta för chef och kollegor när du är nåbar och stäng av verktygen när du är klar.

7. FÖRSÄKRING

Om du skulle skada dig hemma bedöms skadesituation för varje enskilt fall av ditt försäkringsbolag. Vi rekommenderar att du har en egen olycksfallsförsäkring. Tänk på att när du är på din arbetsplats är du skyddad av arbetsskadeförsäkringen, även när du har paus. Om du arbetar hemma är arbetsskadeförsäkringen inte lika omfattande. Du får till exempel inte ersättning om du skadar dig när du har en paus från arbetsuppgifterna. Om du däremot råkar ut för ett olycksfall vid utförandet av själva arbetsuppgifterna, exempelvis skadar dig på arbetsmaterialet, torde ett försäkringsskydd föreligga oavsett om du arbetar på arbetsplatsen eller från hemmet.

På AFA-försäkring kan du läsa om andra ersättningar utöver Försäkringskassans.