Just nu pågår byte av medlemsregister

Det går därför inte att logga in på Mina Sidor och det kan innebära längre väntetider till rådgivningen. Vi ber er att ha överseende.

Kontakt

Korttidsarbete med kollektivavtal

Om arbetsgivaren har kollektivavtal träffas överenskommelse om korttidsarbete mellan fack och arbetsgivare.

Vad är korttidsarbete och vad innebär reglerna om statligt stöd?

Korttidsarbete innebär lite förenklat att arbetsgivare och arbetstagare träffar en överenskommelse om att de anställda under en viss tid ska gå ner i arbetstid och lön. Enligt nuvarande regler kan arbetsgivaren ansöka om ett förstärkt statligt stöd för lönekostnader vid sådant korttidsarbete om arbetsgivaren drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset.

 

Arbetstagare kan i enlighet med dessa regler gå ned i arbetstid och ändå få ut mellan 85 och 96 procent av lönen. Staten täcker då upp stora delar av lönekostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. 


För perioden 1 januari till 30 juni 2021 gäller att både arbetstiden och lönen ska minskas enligt någon av följande fasta nivåer.

Nivå

Minskad tid

Minskad lön

1

20 procent

4 procent

2

40 procent

6 procent

3

60 procent

7,5 procent

4

80 procent

12 procent

Om arbetsgivaren har kollektivavtal träffas överenskommelse om korttidsarbete mellan fack och arbetsgivare. 

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal kan arbetstagaren själv ingå en överenskommelse (enskilt avtal) med sin arbetsgivare. Läs mer under nästa fråga.