Avvikande telefontider i veckan

Rådgivningen är stängd den 27 januari kl 13-17 samt den 28 januari kl 9-13 (på grund av utbildning).

Kontakta via mejl istället

ENSKILDA AVTAL

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att arbetsgivare har möjlighet att teckna korttidsavtal med statligt stöd. Här berättar vi mer om förutsättningarna och vad ett enskilt avtal om korttidsarbete mellan dig och arbetsgivaren bör innehålla. Känner du dig osäker? Kontakta vår rådgivning innan du skriver under.

Förutsättningar

 • Enskilda avtal om korttidsarbete kan bara användas hos arbetsgivare som saknar kollektivavtal. I annat fall ska korttidsarbetet regleras genom kollektivavtal.

 • Det krävs ingen förhandling med facket eftersom det handlar om en enskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.

 • Du bör bara acceptera korttidsarbete om:

  • Du annars skulle riskera uppsägning till följd av arbetsbrist.
  • Du inte är nyanställd (d.v.s. har anställts under de senaste tre månaderna).
  • Arbetsgivaren först har avbrutit icke-verksamhetskritiska inhyrningar och provanställningar.
  • Arbetsgivaren inte är under företagsrekonstruktion eller på obestånd
  • Minst 70 procent av kollegorna på driftsenheten godkänner och deltar i korttidsarbete på samma villkor som du.

Checklista

1. Avtal om korttidsarbete ska vara skriftligt.

2. Avtalet bör vara tidsbegränsat till max sex månader.

3. Både arbetstiden och lönen ska minskas enligt följande fasta nivåer:

Nivå

Minskad tid

Minskad lön

Kommentar

1

20 procent

4 procent

Gäller till 30 juni 2021*

2

40 procent

6 procent

Gäller till 30 juni 2021*

3

60 procent

7,5 procent

Gäller 30 juni 2021*

4

80 procent

12 procent

Gäller januari-mars 2021*


* Enligt lagförslag som väntas träda i kraft 15 februari 2021. För senaste uppdateringar läs mer hos Tillväxtverket.

4. De fasta nivåerna gäller bara för löner upp till 44 000 kronor i månaden. Det är alltså en fråga mellan dig och arbetsgivaren om, och i så fall hur, överskjutande lönedelar ska sänkas. I de kollektivavtal om korttidsarbete som Akavia har träffat ska hela månadslönen sänkas med samma nivå, även om lönen överstiger lönetaket. Se nedanstående exempel

Månadslön

55 000 kronor

Arbetstidsminskning

40 procent

Löneminskning

6 procent

Korttidslön

51 700 kronor


5. Avvikelser från de nivåer som anges i tabellen ovan kan få konsekvenser för din SGI och a-kassa.

6. Avtalet bör innehålla ett villkor om att lön och andra ersättningar ska återgå till ordinarie nivå om du säger upp dig eller blir uppsagd.

7. Avtalet bör även innehålla ett villkor om att korttidsarbetet upphör med omedelbar verkan om arbetsgivaren nekas statligt stöd.

8. Sist men inte minst: Du har rätt till minst ett par dagars betänketid innan du skriver under ett avtal om korttidsarbete.

Tillväxtverket har tagit fram en avtalsmall för korttidsarbete. Akavia rekommenderar att avtalet kompletteras med de villkor som angetts ovan.

Tillväxtverkets mall

Coronaviruset, avtalsrörelsen och andra aktuella frågor
Artiklar och annat läsvärt

Coronaviruset för egenföretagare

Många organisationer påverkas av det nya coronaviruset - inte minst små- och egenföretagare. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och vilket stöd Akavia kan ge dig.

Läs mer

Coronaviruset för studenter

Coronaviruset påverkar hela samhället och självklart också dig som studerar. Här har vi samlat svar på några av de frågor som gäller just din utbildning och den pågående krisen.

Läs mer

ENSKILDA AVTAL

Mot bakgrund av spridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att arbetsgivare har möjlighet att teckna korttidsavtal med statligt stöd. Här berättar vi mer om förutsättningarna och vad ett enskilt avtal om korttidsarbete mellan dig och arbetsgivaren bör innehålla. Känner du dig osäker? Kontakta vår rådgivning innan du skriver under.

Läs mer

5 tips om att leda på distans

Den nya situationen med distansarbete ställer nya krav på ledarskapet. Det kan vara svårt för dig som ledare att skapa samma teamkänsla och att ge samma stöd till alla.

Läs mer

Undersökning: Så har Akavias medlemmar påverkats av coronapandemin

2020/08/11 — Akavia har undersökt vilken effekt coronaviruset har haft på medlemmarnas arbetsliv

Läs mer