Facklig utbildning

2022 lanserar Akavia ett helt nytt kursprogram för dig som är förtroendevald.

)

Välutbildade och engagerade förtroendevalda på arbetsplatsen är en förutsättning för att våra medlemmar ska få ut det mesta av sitt fackliga medlemskap. Akavia har därför ambitionen att kunna erbjuda dig som är förtroendevald en högklassig facklig utbildning. 

Vi vill att du ska känna dig säker i ditt uppdrag och vill därför ge dig den fördjupade kunskap du behöver för att kunna företräda medlemmarna och representera den värdegrund och fackliga politik som ligger till grund för ditt uppdrag.

Flexibla och tillgängliga utbildningar

Under det gångna året har vi arbetat med att ta fram en mer utvecklad, bred och modern utbildningsverksamhet. Alla utbildningar har tagits fram från grunden med ambition att vara väl anpassade till aktuella frågor och anpassade till de krav som ställs på digital tillgänglighet. För att möta olika behov erbjuder vi en blandning av digitala och fysiska utbildningar och våra grundkurser ges med alternativet helt digital eller en mix mellan fysiska och digitala träffar.

Våra utbildningar har ett före- och ett eftermoment, i syfte att landa djupare i frågorna och ge möjlighet till reflektion och fördjupat lärande. Vi vill ha en kontinuerlig interaktion med deltagarna för att fånga upp frågor och diskutera praktiska exempel utifrån verkligheten hos de som deltar på utbildningen.

Våra utbildningar är öppna för medlemmar i andra förbund som är förtroendevalda för Saco-S på en myndighet där Akavia är kontaktförbund.

Som facklig förtroendevald  har du rätt att gå våra utbildningar på betald arbetstid men tänk på att begära ledighet hos din arbetsgivare i god tid innan utbildningen.

Anmäl dig via aktivitetskalendern

Här nedan kan du kort läsa om de utbildningar vi erbjuder under våren 2022. Inbjudningar till kurserna skickas via mejl. Anmäl dig till kurserna i vår aktivitetskalender.

För alla förtroendevalda

Arbetsmiljö grundkurs - 30 mars och 12 maj

Målgrupp: Förtroendevalda och skyddsombud samtliga sektorer.
Förkunskaper: Inga.
Format: Digitalt.

Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som skyddsombud eller som förtroendevald.

Målet är att ge dig den kunskap som du behöver för att förstå var och hur arbetsmiljöfrågorna regleras, hur och av vilka de hanteras inom en verksamhet samt hur skyddsombud och förtroendevalda kan arbeta aktivt och strategiskt med frågorna.

Vi går igenom de grundläggande paragrafer i Arbetsmiljölagen och de viktigaste föreskrifterna från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljö fortsättningskurs -21 februari, 8 april och 9 juni 

Målgrupp: Förtroendevalda och skyddsombud. 
Form: Digital.
Förkunskaper: Arbetsmiljö grundkurs.

Kursen ger dig fördjupad kunskap inom arbetsmiljö för att du ska förstå var och hur arbetsmiljöfrågorna regleras, hur och av vilka de hanteras inom en verksamhet. Vi diskuterar även hur skyddsombud och förtroendevalda kan arbeta aktivt och strategiskt med frågorna.

Arbetsmiljö – Flexibelt arbetsliv och distansarbete - 18 maj

Målgrupp: Förtroendevalda och skyddsombud.
Förkunskaper: Inga.
Form: Digital.

Du får den kunskap som du behöver om vad som gäller vid arbete på distans i ett flexibelt arbetsliv. Vi går igenom vilka lagar och regler som arbetsgivare och skyddsombud/förtroendevalda har att förhålla sig till och hur kan skyddsombud och förtroendevalda arbeta aktivt och strategiskt med frågorna.

Arbetsmiljö - hot och våld - 18 februari och 24 maj

Målgrupp: Förtroendevalda och skyddsombud. 
Förkunskaper: Inga.
Form: Digital.

Du får den kunskap som du behöver om hur man förebygger risker för hot och våld. Vi tittar på vad som gäller enligt lag och hur arbetsgivare och skyddsombud/förtroendevalda kan arbeta aktivt och strategiskt med frågorna.

Arbetsmiljö skyddsombudets roll - 16 februari och 9 maj

Målgrupp: Skyddsombud och förtroendevalda samtliga sektorer.
Form: Digital.
Förkunskaper: Inga.

Du får den kunskap som du behöver för att förstå var och hur arbetsmiljöfrågorna regleras och hur och av vilka de hanteras inom en verksamhet. Vi tar också upp hur skyddsombud och förtroendevalda kan arbeta aktivt och strategiskt med frågorna.


Rehabilitering - 14 mars och 12 maj

Målgrupp: Förtroendevalda/skyddsombud.
Förkunskaper: Inga.
Format: Digitalt.

Målet är att du ska få den kunskap du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag och känna dig trygg med vad som förväntas av dig i en rehabiliteringsprocess. Vi går igenom vad du kan förvänta dig av arbetsgivaren och andra involverade aktörer, samt vem som ansvarar för vad i en rehabiliteringsprocess. Du får grundläggande kännedom om regler och lagar du kan komma i kontakt med samt information var du hittar och använder de arbetsverktyg du behöver.

Vi går bland annat  igenom rehabiliteringskedjan, relevanta delar i socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen.

Förhandlingsteknik - 23 februari och 11 maj

Målgrupp: För dig som har eller kommer att ha ett uppdrag som innebär att du förhandlar eller sitter i samverkan med arbetsgivaren.
Förkunskaper: Inga.
Format: Digitalt.

Under kursen går vi igenom olika förhandlingstekniker och råd kring vad du ska se upp med i förhandlingssammanhang. Vi går igenom strategier och råd kring hur du kan utvecklas i rollen som förhandlare. Du får konkreta råd kring vad som är en bra taktik när det kommer till samverkan och förhandling med arbetsgivaren.

kurs för valberedningar - 26 april

Målgrupp: Ledamöter i valberedning inom samtliga sektorer.
Förkunskaper: Inga.
Format: Digitalt.

Kursen vänder sig till dig som är ny i uppdraget eller som vill utveckla arbetet inom valberedningen.

En väl fungerande valberedningen är en viktigt grund för att utforma en bra styrelse och en livskraftig lokalförening. 

Kursen ger dig kunskap om varför uppdraget är så viktigt, tips och råd om hur valberedningen kan arbeta tillsammans med styrelsen samt förslag på en struktur för att underlätta arbetet.

För förtroendevalda i statlig sektor

Facklig grundkurs  - Startdatum: 22 februari, 10 mars, 10 april och 27 april  

Målgrupp: Förtroendevalda för ett Saco-S förbund på myndighet där Akavia är kontaktförbund.
Förkunskaper: Inga.
Format: Erbjuds som helt digital med fyra delkurser eller som en mix mellan digital och fysisk (två digitala tillfällen á 3 timmar och ett tredje tillfälle där man träffas i Stockholm mellan kl. 10 – 16).

Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som förtroendevald. Målet är att du ska få den kunskap du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag, känna dig trygg i ditt uppdrag och i vad som förväntas av dig som lokal företrädare för Saco-S medlemmar.

Exempel på ämnen som vi går igenom är Förtroendemannalagen (FML), Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), samverkan, löneavtalet (RALS-T), lokal och central förhandling, Lagen om anställningsskydd (LAS) och Avtal om turordning för arbetstagare i staten (TurA-S).

Ordförandekurs - 31 mars

Målgrupp: Förtroendevald som idag har uppdrag som ordförande.
Format: Digital, tre timmar.
Förkunskaper: Facklig grundkurs och vara ordförande alternativt vice ordförande inom statlig sektor.

Du får kunskap, inspiration, verktyg samt stöd i rollen som ordförande. Vi går bland annat igenom arbetsordning i styrelsen, mandat, ledarskap och vad det innebär att arbeta för medlemmarnas goda arbetsvillkor. Du får också en del praktiska tips och verktyg.

Fortsättning Ordförande -27 april 

Målgrupp: Riktar sig till de som varit ordföranden i en Saco-S förening under några år och vill utveckla sitt ledarskap.
Förkunskaper: Deltagare förväntas ha genomfört grundkurs och gärna första ordförandekursen samt ha praktisk erfarenhet av ordförandeskap.
Format: Fysisk i Stockholm, lunch - lunch. 

Du får en fördjupad kunskap i rollen och uppdraget och får tillfälle att dela erfarenheter och skapa nätverk.

Tillsammans går vi igenom olika situationer som kan uppkomma i rollen som ordförande. 

Lön - fortsättningskurs - 19 maj

Målgrupp: Förtroendevalda som aktivt deltar i lönebildningsarbetet på myndighet.
Format: Fysisk heldag i Stockholm. 
Förkunskaper: Fackliga grundutbildningarna samt lokala Saco-S ordförandens klartecken att gå kursen.

Du får verktyg att arbeta med lönebildningen på myndigheten.

Utbildningen utgår ifrån RALS-2010 T, Saco-S lönepolitik samt det partsgemensamma inspirationsmaterial ”Ett löneavtal som visar vägen”.

 

För förtroendevalda i privat sektor

Facklig grundkurs - 9 mars och 5 april

Målgrupp: Förtroendevalda som är medlemmar i Akavia, inom avtalsområde:

  • Almega IT & Telekom
  • Almega Kommunikation
  • Almegas alla avtalsområden i AHT (Kompetensföretagen, Public Service, Revision och Konsult, Tjänste- och Medieföretagens tjänstemannaavtal)
  • ArbetsgivarAlliansen
  • Fremia
  • Svensk Scenkonst
  • Svensk Handel (tjänstemannaavtalet och Systembolaget)
  • Fastigo
  • BAO
  • FAO

Förkunskaper: Inga.
Format: Erbjuds som helt digital eller som en mix mellan digital och fysisk  (två digitala tillfällen á 3 timmar och ett tredje tillfälle där man träffas i Stockholm mellan kl. 10 – 16).

Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som förtroendevald. Målet är att du ska få den kunskap du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag, känna dig trygg i ditt uppdrag och i vad som förväntas av dig som lokal företrädare för akademikermedlemmar.

Exempel på ämnen som vi går igenom är Förtroendemannalagen (FML), Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), Lagen om anställningsskydd (LAS), samverkan, hantering av lönerevision, lokal och central förhandling.

Ordförandekurs - 16 mars

Målgrupp: Förtroendevald som idag har uppdrag som ordförande i privat eller kommunal sektor.
Format: Digital, tre timmar.
Förkunskaper: Facklig grundkurs och vara ordförande alternativt vice ordförande inom privat/kommunal sektor.

Du får kunskap, inspiration, verktyg samt stöd i rollen som ordförande. Vi går bland annat igenom arbetsordning i styrelsen, mandat, ledarskap och vad det innebär att arbeta för medlemmarnas goda arbetsvillkor. Du får också en del praktiska tips och verktyg.

Kurser som PTK anordnar

För förtroendevalda i kommunal sektor

Facklig grundkurs  - 15 mars

Målgrupp: Förtroendevalda som är medlemmar i Akavia, inom kommunal (inkl. regional) sektor.
Förkunskaper: Inga.
Format: Erbjuds som helt digital med fyra delkurser eller som en mix mellan digital och fysisk (två digitala tillfällen á 3 timmar och ett tredje tillfälle där man träffas i Stockholm mellan kl. 10 – 16).

Kursen vänder sig till dig som är ny i rollen som förtroendevald. Målet är att du ska få den kunskap du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag, känna dig trygg i ditt uppdrag och i vad som förväntas av dig som lokal företrädare för akademikermedlemmar.

Exempel på ämnen som vi går igenom är Förtroendemannalagen (FML), Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), Lagen om anställningsskydd (LAS), samverkan, hantering av lönerevision, lokal och central förhandling.

Ordförandekurs - 16 mars

Målgrupp: Förtroendevald som idag har uppdrag som ordförande i privat eller kommunal sektor.
Format: Digital, tre timmar.
Förkunskaper: Facklig grundkurs och vara ordförande alternativt vice ordförande inom privat/kommunal sektor.

Du får kunskap, inspiration, verktyg samt stöd i rollen som ordförande. Vi går bland annat igenom arbetsordning i styrelsen, mandat, ledarskap och vad det innebär att arbeta för medlemmarnas goda arbetsvillkor. Du får också en del praktiska tips och verktyg.

Fortsättningskurs lön – kommuner, regioner och Sobonaföretag - 22 februari

Målgrupp: Förtroendevald som är aktiv i en lönedelegation för Akavia, förtroendevald med särskilt ansvar för samverkan i lönefrågor, förtroendevald aktiv i en lönedelegation för en AkademikerAlliansförening.
Förkunskaper: Genomgått facklig grundutbildning och/eller varit involverad i åtminstone en löneöversyn.
Format: Mix mellan digital och fysisk.

Målet är att du ska kunna hantera de vanligaste frågorna kopplade till löneåret- från avstämning av löneöversynen till nästa års löneöversyn.  

Med utgång från löneavtalet diskuterar vi ett önskvärt löneprocessår, vad de olika delarna innebär samt behov som medlemmar och föreningen kan ha kopplat till processen.