Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är Sveriges största arbetsgivarorganisation och tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. Sobona är arbetsgivarorganisation för ca 1100 kommunala bolag.

Inom kommunal sektor (kommuner/kommunala bolag/regioner) ingår Akavia i AkademikerAlliansen som är en central organisation för förhandlingssamverkan för akademiker. I samverkan med 16 andra Sacoanslutna förbund tecknar AkademikerAlliansen centrala kollektivavtal men lokalt har respektive förbund en egen partsställning.

Är du förtroendevald inom kommunal sektor så företräder du Akavia och Akavias medlemmar på arbetsplatsen, antingen som lokalombud eller som ledamot i en Akaviaförening.

Akavia bistår sina lokala förtroendevalda med rådgivning, utbildning, allmän service och förhandlingshjälp.

Akavia tecknar lokala kollektivavtal, utom i de fall där den lokala Akaviaföreningen har fått mandat att teckna lokala avtal.

Akavia förhandlar vid centrala förhandlingar och kan även agera lokal part om lokal representation saknas.

Akademikaralliansföreningar

Inom vissa kommuner/regioner finns även AkademikerAlliansföreningar där Akavia tillsammans med andra Sacoförbund på arbetsplatsen har bildat en gemensam förening för akademiker. Är du förtroendevald i en AkademikerAlliansförening företräder du medlemmarna i förbunden som ingår i föreningen.

På de arbetsplatser där det finns en AkademikerAlliansförening och Akavia är kontaktförbund bistår Akavia med rådgivning och stöd.