Mallar och information

Här finns dokumentmallar att använda vid styrelsemöten och årsmöten, exempelvis kallelse, dagordning, protokoll, verksamhetsberättelse och årsplanering.

Du hittar också en beskrivning av de olika uppdrag och roller som kan finnas inom en förening. En bra arbetsfördelning gör att arbetsbelastningen blir jämnare för styrelsens ledamöter. För att underlätta ert arbete kan det därför vara bra att redan tidigt på verksamhetsåret göra en fördelning av arbetet. 

Kom ihåg att uppdatera vilka som är förtroendevalda efter varje årsmöte.

Anmäl dig som förtroendevaldArbetsfördela inom styrelsenMallar för styrelsemöte, årsmöteÖverlämna till ny styrelseRekrytera nya förtroendevaldaRekrytera medlemmarRätt till ledighetResepolicyAtt använda arbetsgivarens e-post i lokalfacklig verksamhetGDPR för dig som är förtroendevald i kommunal sektor

Ny som förtroendevald