Mallar för styrelsemöte, årsmöte

Vid styrelsemöten träffas styrelsen och diskuterar och beslutar om aktuella fackliga frågor. Årsmötet är ett tillfälle att sammanfatta och utvärdera perioden som gått. Dessutom är det då ni beslutar om inriktningen för nästa års arbete samt väljer styrelseledamöter genom ny- eller omval.

Styrelsemöte

För att kunna förbereda, genomföra och följa upp styrelsemöten är det viktigt att de dokumenteras genom dagordning och mötesprotokoll. 

Mall för dagordning och protokoll vid styrelsemöten

Inför era styrelsemöten ska dagordning skickas ut. Under mötena ska protokoll föras. Vi har tagit fram mallar för hur dessa kan se ut. De är endast förslag, men kan vara till hjälp om vill ha inspiration.

Tänk på att protokollen är beslutsprotokoll. Det betyder att beslut måste redovisas, men inte hela diskussionen som lett fram till beslutet. Därför kan protokollen vara relativt kortfattade.

Mall för dagordning vid styrelsemöte
Dagordningsinstruktion för styrelsemöte
Mall för protokoll vid styrelsemöte

Årsmöte

Årsmötet behöver inte bara innehålla formella delar. Det är även ett bra tillfälle att samla medlemmarna för att diskutera ert lokalfackliga arbete. För att locka så många som möjligt kan det vara en bra idé att bjuda in en föreläsare eller förhandlare/rådgivare som kan ta upp ett intressant och aktuellt ämne. Kontakta oss så hjälper vi er gärna i samband med ert årsmöte. 

Inför årsmötet ska dagordning skickas ut. Under mötet ska även protokoll föras. Använd mallarna som inspiration.

Tänk på att protokollen är beslutsprotokoll. Det betyder att beslut måste redovisas, men inte hela diskussionen som lett fram till beslutet. Därför kan protokollen vara relativt kortfattade.

Mallar till Årligt medlemsmöte Akaviaförening

Kallelse till årligt medlemsmöte

Dagordning till årligt medlemsmöte

Protokoll för årligt medlemsmöte

Mall för verksamhetsberättelse

Mall för årsplanering

 

Mallar till årsmötet AkademikerAllians

Kallelse till årsmöte

Dagordning till årsmöte

Protokoll för årsmöte

Mall för verksamhetsberättelse

Mall för årsplanering

Digital röstning på årsmötet