Överlämna till ny styrelse

Har årsmötet valt en ny lokalföreningsstyrelse? Då behöver den få information om pågående processer med arbetsgivaren samt annan viktig information.

Här har vi listat tips på vad ni bör tänka på vid överlämningen till den nya styrelsen.

AVSLUTNINGSDOKUMENT

Även om en muntlig genomgång kan räcka är det alltid bra med ett skriftligt dokument. Det minskar risken att någonting missas, samtidigt som det underlättar för den tillträdande styrelsen.

PÅGÅENDE PROCESSER

Det är viktigt att den tillträdande styrelsen får information om vilka processer med arbetsgivaren som redan pågår, till exempel MBL-förhandlingar i olika frågor. Inbokade datum måste självklart finnas med, men även vilken inställning som styrelsen hittills haft i de olika frågorna. Det betyder dock inte att den tillträdande styrelsen måste driva frågorna på samma sätt.

KONTAKTYTOR

För att underlätta för den tillträdande styrelsen bör den avgående styrelsen lämna över en beskrivning av vilka kontaktytor man hittills använt sig av. Det kan till exempel vara en lista på vem hos arbetsgivaren som det är lämpligast att höra av sig till i olika frågor. Även kontakter med andra förbunds lokalföreningar på arbetsplatsen bör finnas med.

FÖRBUNDET

Beskriv för den tillträdande styrelsen vad den kan få hjälp av från förbundet. Ge en hänvisning till sidorna för förtroendevalda där styrelsen kan hämta information. Den nya styrelsen måste också uppmärksammas på att deras nya förtroendeuppdrag måste registreras hos förbundet och att de därmed även kommer att få möjlighet att gå fackliga kurser.

EKONOMI

Om er förening har egen ekonomi måste den tillträdande styrelsen självklart få information om till exempel budget, redovisning och liknande. De flesta lokalföreningar har dock inte egen ekonomi utan får relevanta utlägg ersatta av förbundet efter redovisning. Även detta bör den tillträdande styrelsen i så fall få information om.