Aktivitetsbank för privat sektor

I Akavias aktivitetsbank hittar du, som är lokalt förtroendevald, förslag på en rad olika aktiviteter som du och föreningen kan genomföra på arbetsplatsen. Syftet med aktiviteterna är att öka er synlighet, få kloka inspel från medlemmarna, öka engagemanget för fackliga frågor samt rekrytera nya medlemmar. Till samtliga aktiviteter finns färdiga inbjudningar/affischer samt instruktioner om hur ni genomför aktiviteten. Längre ner på sidan ser du en kort presentation av varje aktivitet. Du måste logga in för att ta del av hela innehållet.