Mallar och information

Här finns dokumentmallar att använda vid styrelsemöten och årsmöten, exempelvis kallelse, dagordning, protokoll, verksamhetsberättelse och årsplanering.

Du hittar också en beskrivning av de olika uppdrag och roller som kan finnas inom en förening. En bra arbetsfördelning gör att arbetsbelastningen blir jämnare för styrelsens ledamöter. För att underlätta ert arbete kan det därför vara bra att redan tidigt på verksamhetsåret göra en fördelning av arbetet. 

Kom ihåg att uppdatera vilka som är förtroendevalda efter varje årsmöte.

Anmäl dig som förtroendevaldDin roll och ditt uppdrag, pdfRoller och arbetsfördelning inom föreningenMallar för styrelsemöte, årsmöteÖverlämna till ny styrelseRekrytera nya förtroendevaldaRekrytera medlemmarRätt till ledighetResepolicyAtt använda arbetsgivarens e-post i lokalfacklig verksamhetGDPR för dig som är förtroendevald i privat sektor

Profilprodukter

Du kan beställa profilprodukter både med Akavia logotyp och med Saco som avsändare.

Akademikerförbunden

Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster (AHT) består av 13 Sacoförbund som samverkar för att skapa goda arbets- och anställningsvillkor för akademiker inom handels- och tjänsteområdet.

Du som är förtroendevald kan hitta material, länkar och information på Akademikerförbundens webbplats.