Akavias medlemmar representeras lokalt på arbetsplatsen av förtroendevalda som kan verka ensamma (en till två) som lokalfackliga kontaktpersoner eller i en Akademikerförening.
Akademikerförening kallas den gemensamma lokalföreningen för Sacoförbunden inom privat sektor.

Kontaktförbund kallas det förbund som har huvudansvar för ett specifikt kollektivavtal.
Det är normalt det Sacoförbund med flest antal medlemmar inom kollektivavtalets område som är kontaktförbund.

Kontaktförbundet har huvudansvar för avtalstolkning/rådgivning, information och stöd. Stöd vid förhandlingar görs oftast av kontaktförbundet eller, om berörd medlem/majoriteten av medlemmar, tillhör ett annat förbund av det förbund medlemmen/medlemmarna tillhör. Individuella frågor förhandlas normalt av det förbund medlemmen tillhör.

Kontaktförbundet är det förbund som tar beslut om centrala förhandlingar. Därför måste lokal part alltid konsultera kontaktförbundet om fråga uppstår som eventuellt skulle kunna drivas i central tvist. Det är viktigt att du som lokalt förtroendevald tar kontakt innan du avslutar lokal förhandling.

Vid individuella förhandlingar vänder sig medlemmen/den förtroendevalda till aktuellt medlemsförbund.