)

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

Så utses skyddsombud

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud 

Skyddsombudet företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet. Som skyddsombud är du skyddad enligt förtroendemannalagen, om kollektivavtal finns.

Vad gör ett skyddsombud?

I skyddsombudets roll ingår bland annat att

  • Hålla kontakt med arbetskamraterna om hur de har det på jobbet.
  • Ta upp frågor om arbetsmiljön med närmaste chef.
  • Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att skyddsombuden ska kunna genomföra sitt uppdrag har skyddsombuden i arbetsmiljölagen fått en rad befogenheter och rättigheter.

 

Läs mer om skyddsombudLäs mer på Saco: För dig som skyddsombudLäs mer på Arbetsmiljöverket: Om skyddsombud

Hur blir du skyddsombud?

Är du intresserad av att bli skyddsombud på din arbetsplats eller saknas det skyddsombud på din arbetsplats? Ta kontakt med den lokalfackliga organisationen på din arbetsplats. Om ingen sådan finns, prata med dina kollegor och/eller vänd dig till Akavias rådgivning för råd och stöd.

För att du ska kunna utföra ditt uppdrag har du rätt att få utbildning i arbetsmiljöfrågor. Det är arbetsgivaren som ska stå för kostnaden.

Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att skyddsombudet får den utbildning som behövs.

 

Läs mer om Akavias utbildningar

Stöd av regionalt skyddsombud

Om du är skyddsombud och vill ha stöd i ditt arbete kan du ta kontakt direkt med ett regionalt skyddsombud.

Mer information om de regionala skyddsombuden hittar du på Akavias, Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas gemensamma hemsida