Statlig sektor

En av dina viktigaste uppgifter som facklig förtroendevald är att stödja medlemmarna.

För dig som är förtroendevald i statlig sektor

Medlemmar har ofta frågor om vilka regler som gäller för semester, föräldraledighet med mera. Många svar går att hitta i olika centrala eller lokala kollektivavtal.

Kan du själv eller någon i föreningen hjälpa medlemmen är det bra om det hanteras av den lokala fackliga organisationen. Tänk dock på att aldrig ta på dig större ansvar än du har kunskap för. 

Om en medlem har en fråga som du inte kan svara på har du alltid möjlighet att kontakta ansvarig förhandlare/rådgivare för att få hjälp. Du kan också hänvisa medlemmar till Akavias medlemsrådgivning.

Medlemmar i andra förbund ska du hänvisa till sina respektive förbund.

Läs mer om ditt uppdrag

I handboken "Din roll och ditt uppdrag" hittar du nyttig information. Skriften beskriver bland annat Saco-S politik inom olika områden. Som facklig förtroendevald är du en företrädare för Saco-S och Saco-S värderingar och ställningstaganden.

Din roll och ditt uppdrag