)

Privat sektor

Inom privat sektor sker samverkan inom ramen för Saco-P som är en förhandlingsorganisation för Sacoförbund med anställda inom privat sektor. Sacoförbunden är var och ett för sig eller i olika konstellationer, parter gentemot arbetsgivarsidan.

På arbetsplatserna inom privat sektor finns lokalföreningar som ofta benämns Akademikerföreningar och som förtroendevald i en Akademikerförening företräder du medlemmarna för alla de Sacoförbund som ingår i föreningen.

Statlig sektor

Inom statlig sektor ingår Akavia i förhandlingsorganisationen Saco-S tillsammans med andra Sacoförbund. Lokalföreningarna på arbetsplatserna benämns som Saco-S-föreningar och som förtroendevald inom staten företräder du medlemmarna i alla de Sacoförbund som ingår i förhandlingsorganisationen Saco-S.

Kommunal sektor

Inom kommunal sektor (kommuner/kommunala bolag/regioner) ingår Akavia i AkademikerAlliansen som är en central organisation för förhandlingssamverkan för akademiker. I samverkan med några andra Sacoförbund tecknar AkademikerAlliansen centrala kollektivavtal men lokalt har respektive förbund en egen partsställning.

Är du förtroendevald inom kommunal sektor så företräder du Akavia och Akavias medlemmar på arbetsplatsen, antingen som lokalombud eller som ledamot i en Akaviaförening.

Inom vissa kommuner/regioner finns även AkademikerAllians-föreningar där Akavia tillsammans med andra Sacoförbund på arbetsplatsen har bildat en gemensam förening för akademiker. Är du förtroendevald i en AkademikerAllians-förening företräder du medlemmarna i förbunden som ingår i föreningen.