)

Akavia har en stor bildbank som du som förtroendevald kan använda i ditt arbete. Observera att bilderna ägs av Akavia och i första hand ska användas där vi är ensam avsändare. I de fall du agerar som exempelvis lokalförening där fler Saco-förbund ingår kan du använda några bilder, men gör det med omsorg och i begränsat antal.

Logga in i Bildbanken