)

Rätt till ledighet för att utföra ditt uppdrag

Som förtroendevald företräder du medlemmarna på din arbetsplats i fackliga frågor. Arbetsgivaren får inte hindra dig att utföra ditt uppdrag. Därför är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar arbetsgivaren att du har blivit vald.

Förhandlingar och möten

Som förtroendevald har du alltid rätt till ledighet för att delta i förhandlingar och andra möten med arbetsgivaren som har med ditt fackliga uppdrag att göra. Du har även rätt till ledighet för att under skälig tid förbereda dig inför såna förhandlingar. På arbetsplatser som har en lokal styrelse har ledamöterna dessutom rätt till ledighet för att delta i de styrelsemöten som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Utbildningar

Som förtroendevald har du rätt att vara ledig för att delta i de utbildningar som krävs för ditt uppdrag. Då ska du inte få något löneavdrag. Det kan till exempel handla om facklig grundkurs, fortsättningskurs eller andra viktiga utbildningar. Kom ihåg att begära ledigt i god tid före din utbildning.