Att synas och bli flera

För att ge dig inspiration och tips på hur ni kan arbeta med rekrytering och medlemsvårdande aktiviteter på arbetsplatsen har vi tagit fram en handbok och två filmer på temat Att synas och bli fler.

)

Rekrytera på arbetsplatsen

Medlemsrekrytering kan kännas svårt, både rent praktiskt och känslomässigt men fler medlemmar ger inte bara den svenska fackföreningsrörelsen råg i ryggen utan även din lokalförening en starkare position i samverkan och förhandlingar. Därför är det viktigt att arbeta både med att behålla de medlemmar vi har och att rekrytera
nya medlemmar.

Vi har tagit fram två filmersom kan vara till hjälp i ert arbete med medlemsrekrytering. Den första handlar om den svenska modellen, varför vara med i facket generellt och i Akavia mer specifikt (10 min). Den andra är mer hands on och ger dig tips, råd och argument vid rekrytering av kollegor (16 min).

 Filmerna kompletteras med handboken Att synas och bli flera - Rekrytering och medlemsvård . Den tar upp i princip samma saker som de båda filmerna men innehåller lite fler exempel på argument och frågor.

Film om den svenska modellen och varför Akavia

Film med tips och råd vid rekrytering

Att synas och bli flera, om rekrytering och medlemsvård, pdf

 

Läs mer om rekrytering