Vi har tagit fram en broschyr och en checklista för dig som sitter i en valberedning och behöver stöd i ditt uppdrag.

Du kan också gå en utbildning som handlar om uppdraget som valberedare. Titta i kalendern när nästa kurs anordnas.

Handbok: Stöd till valberedningar (PDF)Checklista: Stöd till valberedningar (PDF)