Svenska Kyrkans avtal uppsagda

Avtalen med Svenska Kyrkan är uppsagda. Parterna har för avsikt att teckna nya kollektivavtal under uppsägningstiden.

2022-03-28

Information om förhandlingar rörande Svenska kyrkans omställningsavtal, löneavtal och allmänna bestämmelser


Centrala parter fortsätter att förhandla omställningsavtalet med avsikt att vara klara i april 2022. Detta innebär att årets löneöversyn inte kommer att kunna färdigställas innan omställningsavtalet är färdigförhandlat. Parterna är överens om att lönehöjningarna för 2022 ska ges retroaktivt från den 1 april.


Vid frågor går det bra att kontakta Anna Westling, Akavia  som ansvarar för förhandlingarna tillsammans med Akademikerförbundet SSR. Vi förhandlar för de förtecknade förbunden som består av:

Sveriges Arkitekter
DIK
Sveriges Arbetsterapeuter
Fysioterapeuterna
Naturvetarna
SRAT
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Psykologförbund
SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
Vårdförbundet

2022-01-12

Skao, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, sade den 29 december 2021 upp Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan (Omställningsavtalet), Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (Svenska kyrkans avtal 20).

Bakgrunden är att centrala parter inte lyckades enas om ett nytt omställningsavtal under hösten 2021.

Parterna har för avsikt att träffa nya kollektivavtal under uppsägningstiden. Detta innebär att årets löneöversyner pausas till dess att nya kollektivavtal har träffats.

Akavia förhandlar tillsammans med Akademikerförbundet SSR för förtecknade förbunds räkning på detta avtalsområde.

Anna Westling, förhandlare
2022-01-12