Avtal klara med Arbetsgivaralliansen

Akavia har tillsammans med Akademikerförbundet SSR och Naturvetarna (Akademikerförbunden) tecknat avtal inom Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer/Upplevelse och kultur.

Avtalen gäller från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025.

Avtalen innehåller följande:

 • Avtalsvärde –”stupstock”
  Akademikerförbundens löneavtal med Arbetsgivaralliansen är ett stupstocksavtal. Om centrala parter inte enas om nivån för löneökningar kommer ”stupstocken” göras gällande. Då gäller det centrala avtalsvärdet för löneökningar med 4,1 procent per den 30 april 2023 och 3,1 procent per den 30 april 2024.
 • Det avsätts ytterligare 0,2 procent till flexpension den 2024-05-01. Avsättningen uppgår därmed till sammanlagt 1,3 procent från och med den 1 maj 2024.
 • Två nya punkter i löneavtalet har införts under i medarbetarsamtalet och ger möjlighet till samtal om det fackliga uppdraget och möjlighet till distansarbete.
 • Bättre föräldralön. Trappan minskar från fem  till tre steg mot att en ny beräkning för lönedelar över 10 PBB införs.
 • Det blir möjligt att få kompensation för restid i ledig tid (kompensationsledighet) istället för som tidigare enbart i pengar (restidsersättning).
 • Nytt moment och beskrivning av arbetstidens förläggning införs.
 • Inskränkningen att dygnsvila inte kan kombineras med tid i beredskap då tjänstemannen står till arbetsgivarens förfogande men inte utför arbete stryks.
 • Det har införts en möjlighet att träffa lokalt avtal om annan begränsningsperiod än sex månader för att fördela den genomsnittliga veckoarbetstiden. Det finns även en ny möjlighet till individuellt avtal om andra arbetsfria dagar och om annan ersättning vid jour. Tidsbegränsningen på 12 månader har tagits bort avseende att kunna träffa överenskommelse om annan ersättning än ob-ersättning.
 • Tillsammans med Arbetsgivaralliansen och Unionen har Akademikerförbunden enats om att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att se över avtalen och ensa dem avseende olika begrepp. I arbetet ingår även översyn av löneavtalet i syfte att förenkla processen.
 • Parterna har även för avsikt att översätta avtalets allmänna villkor till engelska.

 

Lina Palmborg

Avtalsansvarig, Akavia