Gå till Innehållet

Avtal klart med Almega Kompetensföretagen

Akavia tillsammans med Sveriges Ingenjörer och SSR för Akademikerförbunden har tecknat ett nytt kollektivavtal, Kompetensföretagen med Almega.

Det allmänna villkorsavtalet är oförändrat med undantag av ett par redaktionella förändringar.

Avtalet löper på två år, från den 1 maj 2023 till den 30 april 2025, med det totala avtalsvärdet om 7,4 procent, vilket motsvarar märket.

I avtalsvärdet ingår även fortsatta satsningar på flexpension.

Susanne Fritz

Avtalsansvarig, Akavia