Gå till Innehållet

Avtal klart med Svensk Handel: Systembolaget

Igår, den 24 maj, tecknade Akademikerförbunden (där Akavia är en del) och Unionen ett nytt avtal med Svensk Handel.

Avtalet löper på två år, från den1 maj 2023 till den 30 april 2025, med ett totalt avtalsvärde om 7,4 procent, vilket motsvarar märket.

I avtalsvärdet ingår även fortsatta satsningar på flexpension.

Parterna har även kommit överens om vissa ändringar av redaktionell karaktär.

–  Avtalet skapar goda förutsättningar för att våra medlemmar på Systembolaget ska få en bra löneutveckling i orolig tid, säger Jonathan Wulkan, avtalsansvarig, Akavia.

Jonathan Wulkan

Avtalsansvarig, Akavia