Gå till Innehållet

Avtal tecknat med Almega Tjänsteföretagen/ Medieföretagen, det gröna avtalet för tjänstesektorn

Akavia har idag, den 18 april, tillsammans med Akademikerförbundet SSR och DIK tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen, det gröna avtalet för tjänstesektorn.

Avtalet löper på två år, 1 maj 2023 – 31 maj 2025, med ett totalt avtalsvärdet om 7,4 procent, vilket motsvarar märket.

I avtalsvärdet ingår även fortsatta satsningar på flexpension.

–  Avtalet ger medlemmarna en möjlighet till bra löneutveckling under en osäker tid, säger Anne Westerlind, avtalsansvarig, Akavia.

Anne Westerlind

Avtalsansvarig, Akavia