Gå till Innehållet

Avtal tecknat med Fremia Folksam

Akavia tecknade igår den 19 april ett nytt avtal med Fremia för tjänstemän inom Folksam tillsammans med Sveriges Ingenjörer för Akademikerförbundens räkning.

Allmänna villkorsavtalet tecknades för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2024. Löneavtalet löper tillsvidare.

Löneavtalet är ett sifferlöst processlöneavtal där vi fick bort åldersdiskriminerande undantag från avtalet.

I allmänna villkorsavtalet har vi bland annat fått in en ny text gällande lojalitet och bisyssla.

- Vi är nöjda med förhandlingarna och är glada för vårt fina samarbete med, med- och motparter säger Jacob Broström, avtalsansvarig förhandlare.

Jacob Broström

Avtalsansvarig, Akavia