Avtal tecknat med Svensk Handel/Tjänste- mannaavtalet

Akavia har idag tillsammans med Sveriges Ingenjörer för Akademikerförbunden tecknat ett nytt kollektivavtal, tjänstemannaavtalet, för branschen Svensk Handel.

Avtalet löper på tvår år, 1 maj 2023 – 30 april 2025, med ett totalt avtalsvärde om 7,4 procent, vilket motsvarar märket.

I avtalsvärdet ingår även fortsatta satsningar på flexpension.

–  I en tid av ekonomisk osäkerhet inom handelsbranschen skapar avtalet goda förutsättningar för bra löneutveckling för våra medlemmar säger Pär Fyhr, avtalsansvarig Akavia.

Pär Fyhr

Avtalsansvarig, Akavia