Avtalsförhandlingarna närmar sig

Inför avtalsrörelse 2023 har vi på Akavia förberett oss på olika sätt. Förbundsstyrelsen beslutade om avtalsinriktning för privat sektor i juni och det ligger som grund för våra yrkanden.

Avtalsrörelse 2023 bli inte lätt med hänsyn till det ekonomiska läget i Sverige och hela världen. Under hösten har vi gått igenom förra avtalsrörelsens resultat och vi har bjudit in många förtroendevalda att arbeta i delegationer där man diskuterat de förändringar som behöver göras i avtalen för att se till våra medlemmars behov och önskemål. De diskussionerna utgör underlag för förhandlare att arbeta vidare med inför avtalsförhandlingarna.


LÄR om lönebildning

Medlingsinstitutet arrangerade en konferens i oktober om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. De har också information om löneutvecklingen i Sverige, avtalsrörelsen och medlingsinstitutet roll på sin webbplats.

Konjunkturinstitutet presenterade i oktober sin lönebildningsrapport som är ett kunskapsunderlag för arbetsmarknadens parter. Rapporten och prognoser för svensk och internationell ekonomi finns att läsa på deras webbplats.

Läs mer hos MedlingsinstitutetLäs mer hos Konjunkturinstitutet

Växlande av yrkande

Först ut att växla yrkanden är facken inom industrin som växlade sina yrkanden den 21 december 2022. Facken inom industrin (GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen) har i sin avtalsplattform ställt krav på bland annat 4,4 procents löneökningar, fortsatta avsättningar till deltids- och flexpension samt en extra satsning på avtalens lägsta löner.

Teknikföretagen erbjuder två procent löneökningar plus ett engångsbelopp på 3 000 kronor inför lönerörelsen. De vill också ha ett ettårigt avtal, vilket inte är så vanligt eftersom längre avtal anses ge stabilitet på arbetsmarknaden.

Målet är att träffa avtal senast 31 mars 2023. Ett avtal som blir det märke som utgör norm för övriga avtal under 2023.  


Samarbeten i Saco

Tvärfackligt samarbete mellan Sacoförbunden har pågått i olika konstellationer under hösten för att ta fram yrkanden för varje avtalsområde. Akavia ingår i Akademikerförbunden som är en samarbetskonstellation inom Handel och tjänster (AHT), där beslutades om en avtalsplattform den 15 december 2022.

Växling av yrkanden och de faktiska avtalsförhandlingarna påbörjas oftast ett par månader innan avtalstiden löper ut. Akavias är delaktig och ansvarig för förhandlingar inom många olika branscher. De första förhandlingarna påbörjas strax efter årsskiftet. Under våren löper majoriteten av avtalen ut i den privata sektorn.
Industrins avtal löper ut den sista mars. Det är industrin som sätter ”märket”, det vill säga vilka lönenivåer som den konkurrensutsatta sektorn kan klara och som övriga avtalsområden oftast följer, fram för allt när det gäller utrymmet för löneökningar.

Tidsplan

Tidsplan för växling av yrkanden

 • 12 januari 2023: Almega It/telekom
 • 22 januari 2023: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)
 • 30 januari 2023: Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna, Upplevelse och kultur 
 • 17 februari 2023: Public Service
 • 20 februari 2023: Fastigo I och Fastigo K
 • 21 februari 2023; Almega Tjänsteföretagen/Mediaföretagen
 • 23 februari 2023: Svensk Handel Tjänstemannaavtal
 • 7 mars: 2023: Almega Kompetensföretagen
 • 16 mars 2023: Fremia Samhall
 • 21 mars 2023: Fremia Tjänstemän inom civilsamhället 
 • 19 april 2023: Almega Kommunikation