Nytt avtal för Almega Revision & Konsult

Den 10 december undertecknades avtalet för Revision & konsult.

Avtalsperioden är 36 månader 1/1 2021 till och med 31/12 2023. Men värdet för löneökningarna baseras på 29 månader i paritet med industriavtalet där man enades om att de första sju månaderna av avtalet skulle vara utan ett värde. Värdet för dessa 29 månader är 5,4 procent, varav 0,4 procent ska avsättas till flexpension 1/1 2023.

Om parterna inte enas om annat lokalt genom Akademikerföreningen, så kommer lönerevisionerna samt löneutrymmet fördelas med 3,2 procent den 31/7 2021 och 1,8 procent den 1/1 2023.

Övriga förändringar

Förändring av LAS-åldern med anpassning till lagstiftningen om 68 år för närvarande, samt 69 års ålder från 2023 förs in i avtalet

Tidigare regleringar som rör möjligheten att komma överens om att anställd som fyllt 60 år inte ska ha rätt till sjuklön samt att den som förtigit sjukdom inte har rätt till sjuklön tas bort ur avtalet

Parterna är överens om att med verka i ett OSA-samarbete som föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, AFS 2015:4 (OSA) delvis reglerar.

Frågor

Vid eventuella frågor kring avtalet är man välkommen att kontakta Caroline Lindeberg, avtalsansvarig.