Så fungerar avtalsrörelsen

En avtalsrörelse innebär att flera fackförbund och arbetsgivare förhandlar om nya kollektivavtal mer eller mindre samtidigt.

Vi utvecklar avtalen

Akavias ambition är att ständigt utveckla avtalen så att villkoren blir bättre och mer anpassade till medlemmarnas livssituation.

De kollektivavtal vi tecknar med olika arbetsgivare är för det mesta tecknade för en viss tidsperiod. När den perioden närmar sig sitt slut så är det dags för parterna, det vill säga arbetstagarorganisationerna och arbetsgivarorganisationerna, att se över avtalen och förhandla nya villkor och avtalsperiod.

Avtalsplattform, en utgångpunkt för yrkanden

Många av våra kollektivavtal löper ut våren 2023 och processen fram till dess att nya avtal finns på plats kallar vi avtalsrörelse. För Akavias del börjar den någon gång under hösten 2022. Då presenterar vi i stora drag vår avtalsplattform och lyfter de frågor vi tycker är viktigast att driva i den här avtalsrörelsen för att skapa ett modernt arbetsliv med villkor som gynnar våra medlemmar.

Utifrån avtalsplattformen tar vi fram konkreta krav på hur vi vill att villkorens ska förändras per avtalsområde. Dessa krav överlämnar vi till arbetsgivarna inom respektive bransch. Arbetsgivarna å sin sida lämnar samtidigt över sina förslag till förändringar till oss och andra arbetstagarorganisationer med medlemmar inom avtalsområdet. Det här kallas att byta/växla yrkanden.

 

NYA  KOLLEKTIVAVTAL AVSLUTAR AVTALSRÖRELSEN

Efter det att parterna lämnat över sina yrkande till varandra så sätter förhandlingarna igång. Det är särskilt utsedda förhandlare på Akavia som förhandlar med arbetsgivarparterna inom de olika branscherna och avtalsområdena. När parterna är överens om villkoren så rekommenderar Akavias förhandlingsledning förbundsstyrelsen att anta förslaget till nytt kollektivavtal. När sedan de nya kollektivavtalen är på plats så avslutas avtalsrörelsen.