Gå till Innehållet

Treårigt avtal har diskuterats

Industriavtalet ska helst vara klart den 31 mars. Parterna inom industrin är först ut i avtalsrörelsen och den bransch som sätter det så kallade märket, det vill säga hur stora löneökningarna i procent förväntas bli under avtalstiden.

Den 1 mars påbörjade Industriavtalets opartiska ordförande (OpO) sitt uppdrag och har nu lämnat ett förslag till parterna som bland annat innehöll ett treårigt avtal.

Avtalsförhandlingar pågår även i andra branscher. I de avtalsförhandlingar där Akavia ingår upplever vi generellt att parterna står långt ifrån varandra och det osäkra ekonomiska läget gör det svårt att spekulera i både längd och siffra i denna avtalsrörelse. För att vi ska kunna komma vidare i avtalsarbetet behöver industrin först sätta märket.
Arbetsgivarnas ingång i förhandlingarna är generellt att avtalet ska bli billigare. De kan inte riktigt se hur innehållet i villkorsavtalen kan ha ett mervärde som gör dem till attraktiva arbetsgivare, som kan behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

Arbetstidsfrågan är en återkommande punkt i många av våra avtalsområden. Arbetsgivarna lyfter till exempel beredskap, begränsningsperiodens längd, nattvila och andra spärrar som vi ser som viktiga för ett hållbart arbetsliv.