Avtalsrörelsen 2020

Ett kollektivavtal gäller antingen en viss tid eller löper tillsvidare. Inom staten är bland andra löneavtalet, Rals-T ett så kallat sifferlöst tillsvidareavtal.

Avtalsrörelse statlig sektor

Inom staten är det Saco-S och Arbetsgivarverket som tecknar de centrala avtalen som ger en ram för vad som ska gälla i all statlig verksamhet. Utifrån den ramen förhandlar sedan lokala Saco-S-föreningar fram vilka villkor som ska gälla på enskilda arbetsplatser.

Under hösten 2020 kom Saco-S och Arbetsgivarverket bland annat överens om flera gemensamma framåtsyftande arbeten, om bland annat anställningsskydd, pensionsavtalet, PA 16, och statistikavtalet. Omställningsavtalet utökades till att omfatta även de som på grund av sjukdom blir uppsagda. 

Läs mer om avtalsrörelsen 2020 på statlig sektor på saco-s.se.

BLI MEDLEM

AKAVIA ÄR FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR- ELLER STUDERAR TILL EKONOM, JURIST, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE ELLER KOMMUNIKATÖR.