Årets löneenkät är här

Logga in och svara
)

Tre råd om lön

1. Inför lönesamtalet - kartlägg din insats.

Ska du ha lönesamtal är det stor fördel att tänka igenom hur året har varit. Har du fått andra eller mer kvalificerade arbetsuppgifter? Har du utvecklat spetskompetens eller bidragit till en bättre verksamhet? Undvik att blanda in privata angelägenheter, som till exempel studieskulder eller bostadsköp i samtalet. Jämför också din nuvarande lön med personer med samma utbildningsbakgrund och examensår-och med hur löneläget ser ut generellt. Ta gärna hjälp av vår lönestatistik eller prata med din förtroendevalda eller någon av våra rådgivare för att få ytterligare råd och stöd.

2. Vikten av tjänstepensionen

Även om pensionen känns avlägsen är det dags att planera framåt. Tjänstepensionen bygger på hur mycket du tjänar under ditt arbetsliv. Om du minskar din arbetstid under till exempel föräldraledighet kan tjänstepensionen minska och tvärtom. Tjänstepension är uppskjuten lön – pengar som du avstår idag, som arbetsgivaren i stället betalar in till din pension.

3. Innan du skriver på ett anställningsavtal

När du förhandlar om din lön vid en nyanställning har du möjlighet att diskutera särskilda förmåner som ska gälla för just dig. Det kan till exempel handla om rätten till sjuklön, föräldralön, övertidsersättning, tjänstepension, gruppförsäkring och rätten till årlig lönerevision. Allt detta kan du vara säker på om arbetsgivaren har kollektivavtal. Saknas kollektivavtal behöver ditt anställningsavtal kompensera för det. 

HAR DU SVARAT PÅ LÖNEENKÄTEN?

Frågorna tar bara några minuter att besvara och ditt svar är viktigt.