Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Lön vid hög senioritet 30+ år efter examen

Nu har du arbetat ett tag och etablerat dig på arbetsmarknaden. Du kanske vill bli chef eller utvecklas på annat sätt i din roll eller inom företaget.

)

1. Håll dig anställningsbar

I dagens samhälle gäller det att ständigt utvecklas. Det handlar både om att vara redo att byta arbetsgivare och även att kunna ställa om till nya arbetsuppgifter. Det omfattarbland annat en ständig kompetensutveckling. Redan i anställningsintervjuer kan du därför se till att undersöka utrymmet för budgeterad utveckling och ställa frågor kring sådant som hur företaget arbetar med kompetensutveckling. Mjuka värden, sådant som utmärker oss människor och som robotar inte kan ersätta, kommer att vara eftertraktat framöver, som emotionell intelligens och att kunna samarbeta och kommunicera. Liksom att som ledare kunna involvera andra.

2. Inför lönesamtalet - kartlägg din insats

Hur har du utvecklats under året. Har du fått andra eller mer kvalificerade arbetsuppgifter? Har du utvecklat spetskompetens eller bidragit till en bättre verksamhet? Undvik att blanda in privata angelägenheter, som till exempel investeringar som till exempel bostadsköp. Jämför också din nuvarande lön med personer med samma utbildningsbakgrund och examensår-och med hur löneläget ser ut generellt. Det viktiga kanske inte är att ha hög lön utan att du får göra det du vill och att du får användning och utväxling på dina erfarenheter.
Ta gärna hjälp av vår lönestatistik eller prata med din förtroendevalda eller någon av våra rådgivare för att få ytterligare råd och stöd.

3. Maxa pensionen

För att få så hög pension som möjligt så är det bästa att jobba heltid länge och att ha tjänstepension från din arbetsgivare, helst kollektivavtalad. Men så ser verkligheten inte alltid ut. Har företaget valt en egen tjänstepensionslösning utanför kollektivavtalen är risken stor att du betalar en betydligt högre avgift. Överväg att löneväxla för att höja din tjänstepension. Tänk på att det är lön före växlingen som ska ligga till grund för lönerevisionen. Det är också viktigt att få pensionsavsättning på lönen före löneväxlingen. Var medveten om att såväl statliga som kollektivavtalade ersättningar kan påverkas, liksom en eventuell inkomstförsäkring. Fundera över din risknivå när det gäller placeringar av din allmänna pension och tjänstepension. Kika gärna i PTKs checklista kring löneväxling. 

HAR DU SVARAT PÅ LÖNEENKÄTEN?

Frågorna tar bara några minuter att besvara och ditt svar är viktigt.