Från osäker. Till rätt lön.

Här hittar du lönestatistik för just din profession. Skaffa dig välgrundade argument och förbered dig inför ditt lönesamtal.

Lönestatistik
För din profession

Rätt lön som ekonom

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är ekonom.

Läs mer

Rätt lön som jurist

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är jurist.

Läs mer

Rätt lön som samhällsvetare

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är samhällsvetare.

Läs mer

Rätt lön som personalvetare

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är personalvetare.

Läs mer

Rätt lön som it-akademiker

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är IT-akademiker.

Läs mer

Rätt lön som kommunikatör

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är kommunikatör.

Läs mer

Rätt lön som chef

Som chef har du ett viktigt uppdrag med stort ansvar och det ska du ha betalt för. Med vår lönestatistik får du ett bra riktmärke inför ditt lönesamtal. Vill du ha personlig rådgivning kan du som medlem också ringa och prata med våra löneexperter.

Läs mer

Lönestatistik
Genom livet

Rätt lön som nyexad (ålder 25-30)

Ingångslönen kan vara avgörande för din framtida löneutveckling. Använd vår färska lönestatistik för att hamna rätt. Du kan göra lönejämförelser för att se hur ingångslöner och löneutveckling ser ut för din utbildning, ditt yrke och andra yrkesgrupper.

Läs mer

Rätt lön i början av karriären (ålder 30-35)

Du är i början av karriären och kanske känner du att du redan hamnat rätt. Eller så är det dags att söka dig mot en ny roll eller till ett annat företag. Utgå gärna från vår färska lönestatistik för att jämföra löneutvecklingen för din bransch. Du kan till exempel bryta ned statistiken på åldersgrupp, examensår, befattning, region och arbetsmarknadssektor. Kort sagt specialanpassa din statistik.

Läs mer

Rätt lön mitt i livet (ålder 35-45)

Vid den här åldern har du förmodligen arbetat några år och börjar kanske fundera över om du ska byta till en annan roll eller kanske gå vidare i en mer ledande befattning. Utgå gärna från vår färska lönestatistik för att jämföra löneutvecklingen för din bransch. Du kan till exempel bryta ned statistiken på åldersgrupp, examensår, befattning, region och arbetsmarknadssektor. Kort sagt specialanpassa din statistik.

Läs mer

Rätt lön som senior (ålder 45-65)

Nu har du arbetat ett tag och etablerat dig på arbetsmarknaden. Du kanske vill bli chef eller utvecklas på annat sätt i din roll eller inom företaget. Det dyker även upp nya förutsättningar och det kan vara viktigt att börja tänka på hur du håller dig fortsatt anställningsbar. Utgå gärna från vår färska lönestatistik när du planerar för ditt nästa steg. Statistik som är värdefull när du får en ny tjänst eller ska ha lönesamtal. Du kan jämföra löneutvecklingen för din bransch och till exempel bryta ned statistiken på åldersgrupp, examensår, befattning, region och arbetsmarknadssektor. Säkra att du får betalt för både utveckling och din långa erfarenhet.

Läs mer

Lönestatistik
Mer om lön

10 tips för högre lön

En högre lön är något de allra flesta strävar efter genom hela arbetslivet. Men hur når man egentligen dit? Vad ska man tänka på inför och under lönesamtalet och vilka saker kan man faktiskt påverka på egen hand? Se våra tips för en högre lön här!

Läs mer

Allt om lönesamtalet

Snart dags att löneförhandla? Här hittar du stegen till hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att tänka på under lönesamtalet. Som medlem i Akavia har du dessutom tillgång till Sveriges bästa lönestatistik.

Läs mer

Argumenten för att höja din lön

Det är viktigt att vara konkret när det kommer till lönesamtalet. Akavia har därför tagit fram några tydliga sätt att bemöta arbetsgivarens argument i ditt lönesamtal.

Läs mer

Att tänka på vid rörlig lön/bonus

Rörlig lön och bonus är vanligt inom vissa branscher. Det är viktigt att se den rörliga lönen som något extra utöver den fasta grundlönen. Här berättar vi mer.

Läs mer

Vad är rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till vår lönestatistik där du själv kan söka fram din marknadslön eller få personlig rådgivning.

Vad anser Akavia?

Prestationer ska belönas

Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.

Lönesamtal i fokus

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.