Avvikande telefontider i veckan

Rådgivningen är stängd den 27 januari kl 13-17 samt den 28 januari kl 9-13 (på grund av utbildning).

Kontakta via mejl istället

Rätt lön som jurist

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är jurist.

Jämför din lön

Bilderna nedan visar en sammanställning över juristers medianlöner inom olika sektorer, branscher och områden. Vill du fördjupa dig ytterligare kan du som medlem i Akavia logga in i Saco lönesök, Sveriges största databas med löner för akademiker. Där kan du jämföra löner i både privat, kommunal och statlig sektor samt laborera med åldersgrupper, yrkestitlar och geografiska regioner.

Saco Lönesök (gamla Jusek och Akavia)Saco Lönesök (gamla Civilekonomerna)

Rätt lön genom livet

Nyexad, senior eller mitt i karriären? Här har vi samlat råd och stöd kring allt ifrån lön och anställningsavtal till föräldraledighet och pension beroende på var i yrkeslivet du befinner dig.

Rätt lön som nyexad (ålder 25-35)Rätt lön i början av karriären (ålder 30-35)Rätt lön mitt i karriären (ålder 35-45)Rätt lön som senior (ålder 45-65)

Mer om lön

Hur får man upp sin lön och vilka jobbförmåner kan man egentligen förhandla om? Här har vi samlat läsbara artiklar om lön.

10 tips för högre lönHögre utbildning lönar sig oftast7 jobbförmåner du kan förhandla om

Vad är rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till vår lönestatistik där du själv kan söka fram din marknadslön eller få personlig rådgivning.

Vad anser Akavia?

Prestationer ska belönas

Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.

Lönesamtal i fokus

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.

Lönestatistik
För din profession

Rätt lön som ekonom

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är ekonom.

Läs mer

Rätt lön som jurist

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är jurist.

Läs mer

Rätt lön som samhällsvetare

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är samhällsvetare.

Läs mer

Rätt lön som personalvetare

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är personalvetare.

Läs mer

Rätt lön som it-akademiker

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är IT-akademiker.

Läs mer

Rätt lön som kommunikatör

Lön är spännande. Vill du veta vad andra med samma titel i din bransch tjänar? Här finns lönestatistik för dig som är kommunikatör.

Läs mer

Rätt lön som chef

Som chef har du ett viktigt uppdrag med stort ansvar och det ska du ha betalt för. Med vår lönestatistik får du ett bra riktmärke inför ditt lönesamtal. Vill du ha personlig rådgivning kan du som medlem också ringa och prata med våra löneexperter.

Läs mer