EU-direktivet om stärkt visselblåsarskydd

Enligt de nya EU-reglerna som träder i kraft 2021 måste företag med fler än 50 anställda etablera en säker rapporteringskanal. Karin Henriksson från WhistleB pratar om vad som är viktigt när man etablerar en visselblåsarfunktion.

Föreläsare: Karin Henriksson, Director WhistleB
Inspelad: 27 januari 2021, Stockholm
Tillgänglig till: 29 april 2021, Stockholm