Jobbyten gör att kompetens tillvaratas

Coronakrisen har medfört både arbetslöshet och undersysselsättning. Samtidigt finns arbetskraft som kan användas för en mer produktiv ekonomi.

Föreläsare: Emelie Hane-Weijman, dr. i kulturgeografi
Inspelad: 19 november 2020, Stockholm
Tillgänglig till: 24 februari 2021