Människa och maskin

Hur kommer artificiell intelligens att påverka oss och vad krävs för att nyttja de möjligheter som den nya tekniken ger?

Inspelad: 7 oktober 2020, Stockholm
Tillgänglig till: 9 januari 2020