Svensk krisberedskap

Emmelie Andersson, analytiker på Försvarshögskolan ger oss kunskap om svensk krisberedskap och totalförsvaret. Vilka myndigheter ansvarar för vad och vad innebär vår smittskyddslag? Vi får också en bild av vad som hittills hänt och hur coronakrisen kan påverka krisberedskapen i framtiden.

Svensk krisberedskap