Det våras för byråkraten

Under våren genomförde Akavia fyra samtal om och med byråkrater. Vi vill undersöka vilka utmaningar, förändringar och utvecklingsområden tjänstepersoner ställs inför och om möjligt föreslå åtgärder och lösningar. De två första samtalen tar upp tjänstemännens förutsättningar och framtid inom den kommunala sektorn och under de två efterföljande diskuterar vi tjänstemannarollen i statlig sektor.

Medverkande:
Mats Alvesson, forskare
Jonathan Alamo Block, sektionschef för styrning och verksamhetsutveckling, SKR
Dick Morén, vice ordförande i Stockholms stads Akaviaförening och ledamot i styrelsen för Akavias kommunala sektion
Hanna Elving, moderator

Publicerad: 26 januari 2022

Medverkande:
Johan Müllern-Aspegren, innovationsledare, Helsingborgs kommun
Daniel Antonsson, strateg, DIGG , Myndigheten för digital förvaltning
Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
Judit Wefer, ledare för området Transformativ offentlig sektor, Vinnova
Hanna Elving, moderator

Publicerad: 22 februari 2022

Medverkande:
Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet och författare
Lena Wikström, rättslig expert Försäkringskassan
Anders Ivarsson Westerberg, professor Södertörns högskola
Jesper Svarén, ordförande i Saco-S Regeringskansliet
Hanna Elving, moderator

Publicerad: 21 mars 2022

Medverkande:
Ida Lindgren, forskare inom digitalisering av offentlig verksamhet, Linköpings universitet
Anders Stridh, strateg, Skatteverket
Åsa Krook, chef arbetsgivarutveckling Arbetsgivarverket
Hanna Elving, moderator

Publicerad: 25 april 2022