Digitaliseringens effekter på juristbranschen

Genom att använda teknik för att förnya, förenkla och förbättra arbetssätt och tjänster har digitaliseringen medfört både utmaningar och möjligheter för en mängd olika branscher. Juristprofessionen är inget undantag och branschen står inför en betydande omvandling.

Inspelad: 18 februari 2021

Medverkande:
Caroline Cederquist, Akavia
Jenny Kallerman, affärsjurist och vice ordförande i Akavias styrelse
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Charlotta Kronblad, digitaliseringsforskare Chalmers
Fredrik Svärd, it-jurist och grundare av Legaltech.se