Distansarbete – frihet eller börda?

Hur påverkas vi av att arbeta på distans? Och hur ser utvecklingen ut framåt på arbetsmarknaden? Katarina Berg, HR-chef på Spotify, Maria Deckeman, organisationsutvecklare på Karolinska Institutet, och Jonas Grafström, doktor i nationalekonomi på Ratio diskuterar hur arbetslivet förändrats och vilka erfarenheter som de tar med sig framåt.

Medverkande:
Caroline Cederquist, Akavia
Katarina Berg, CHRO, Strategy Ops & GWS, Spotify
Jonas Grafström, Doktor i nationalekonomi, Ratio- Näringslivets forskningsinstitut
Maria Deckeman, Organisationsutvecklare, Karolinska Institutet

Publicerad: 1 juni, 2021