Hur kan vi minska risken för hot, våld och trakasserier mot medarbetare i medborgarnas tjänst?

Hot, våld och trakasserier är vanligt förekommande bland myndighetsanställda. Vad för insatser krävs för att skapa trygga arbetsmiljöer? Försäkringskassans generaldirektör, Arbetsgivarverkets chefsjurist och Akavias rättspolitiska sakkunniga diskuterar frågan utifrån Akavias medlemsundersökning.

Medverkande:
Caroline Cederquist, Pressansvarig Akavia
Anna Nitzelius, Rättspolitisk sakkunnig Akavia
Hedda Mann, Chefsjurist Arbetsgivarverket
Nils Öberg, Generaldirektör Försäkringskassan

Publicerad: 21 september, 2021