Är jämställdhet vägen till lönsamhet?

Männen fortsätter att dominera på tunga poster. Men hur kan vi få arbetsplatser att bli mer jämställda? Akavia samlade experter för att diskutera frågan. I Studio Akavia lyftes betydelsen av förebilder, kulturarbete och varför jämställdhet måste vara en ledningsfråga.

Medverkande:
Caroline Cederquist, Akavia
Helena Tronner, VD Knowit Transformation Management
Joakim Nordenstam, HR-chef DNB
Elin Eriksson, Director Women in Tech

Publicerad: 8 mars 2021