Pandemins påverkan på våra löner

Pandemin satte sina tydliga spår på fjolårets avtalsrörelse. Uteblivna lönerevisioner och inbromsade akademikerlöner blev några av effekterna. Men hur påverkas lönerna framåt, vad händer med ingångslönerna och löneskillnaderna mellan könen? Akavia samlade experter i Studio Akavia för att få ett svar.

Medverkande:
Caroline Cederquist, Akavia
Björn Floderus, Statistiker Akavia
Anna Steen, Förhandlingschef Akavia
Irene Wennemo, Generaldirektör Medlingsinstitutet
Stefan Koskinen, Arbetsgivarpolitisk chef Almega

Publicerad: 23 februari 2021