Hur agerar vi mot missförhållanden på arbetsplatsen?

Vilken rätt har man som arbetstagare att larma om oegentligheter och allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats? Och är den som larmar skyddad från repressalier?

Medverkande:
Caroline Cederquist, Akavia
Karin Lundin, Chefsjurist Akavia

Publicerad: 15 juni, 2021